Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Tutvustus

3D visualiseerimine Blender abil

Blender on võimekas vabavaraline 3D visualiseerimise programm, mille populaarsus kasvab meeletu kiirusega.

Miks valida 3D visualiseerimiseks Blender?

3D visualiseerimise valdkond areneb meeletu kiirusega. Blender on avatud tarkvarana kasvatamas hüppeliselt turuosa, lisaks on aktiivne kogukond arendajaid toetamas pistikprogrammidega, sisuloojad juhendite ja õppematerjalidega. Võib julgelt väita, et Blenderil on kõige aktiivsem kogukondlik tugi 3D tarkvara seas.

Mida õpin 3D visualiseerimise koolitusel?

Koolituse käigus vaatame üle kõik olulisemad Blenderi töövahendid 3D objektide mudeldamiseks, pinnamaterjalide loomiseks, valgustamiseks, animeerimiseks ja lõpptulemuse visualiseerimiseks pildi või animatsioonina. Kursuse tulemusena mõistad, kuidas luua uusi objekte, mis on fotorealismi saavutamiseks oluline, kuidas käib 3D pildi loomine.

3D visualiseerimine sobib paljudesse valdkondadesse

 • Sisekujundajad, arhitektid, insenerid – ruumide ja hoonete 3D visualiseerimine, planeerimine ja mööbli paigutus. Blender täiendab CAD tarkvara võimalusega teha lõpptarbijale ilusaid visualiseeringuid.
 • Graafilised disainerid / kujundajad / kunstnikud – 3D vaated ja lisaelemendid graafilises disainis kasutamiseks, mockup’id, fantaasiatööd.
 • Animaatorid, liikuva graafika loojad – 3D animatsioonide ja lisaelementide loomine.
 • Televisiooni- ja fimitööstus – eriefektid, 3D elementide lisamine filmile, keskkonnaefektid (tuli suits, vedelikud), toodete visualiseerimine
 • Mängutööstus– mängukeskkondade ja tegelaskujude loomine
 • 3D printimine – detailide valmistamine printimiseks, prototüüpimine

3D visualiseerimise kursus toimub kahes osas

Blenderi baaskoolitus

Blenderi baaskoolitus on sobilik kõigile uutele 3D huvilistele ja ei eelda varasemat 3D graafika või Blenderi kasutamise kogemust. Kestvus 5 päeva, 40 ak. tundi. Teemad:

 • Objekt ja võre
 • Materjalid
 • Valgustamine
 • Renderdamine

Blender edasijõudnutele

4-päevane jätkukursus neile, kel esmased töövõtted iseseisvalt selged või Blenderi baaskoolitus läbitud. 32 ak. tundi. Teemad:

 • Animatsioon
 • Digivoolimine
 • Osakesed
 • Jõuväljad ja simulatsioonid

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Osalejate tagasiside

5.0 rating

14. apr. 2020

Väga hästi ettevalmistatud ja sisukas kursus. Saab hea ülevaate programmist ja tema võimalustst.

Paul Poderat
5.0 rating

14. apr. 2020

Intensiivne, asjalik, sisukas, kursus annab hea ülevaate esmastest Blenderi töövõtetest

Hedda Maurer

Sisukord

Kursuse sisukord

Ava kõik

Baaskoolitus

Edasijõudnud

Kalender

Tulevased avatud grupid

11.01.2021 - 26.01.2021: 3D visualiseerimine Blenderis edasijõudnud (4 päeva), IT Koolitus, Tallinn

15.02.2021 - 15.03.2021: 3D visualiseerimine Blenderis baaskoolitus (5 päeva), IT Koolitus, Tallinn

11.10.2021 - 08.11.2021: 3D visualiseerimine Blenderis baaskoolitus (5 päeva), IT Koolitus, Tallinn

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: 3D visualiseerimine Blenderis
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid 3D visualiseeringute loomiseks Blender’i abil.
 4. õpiväljundid: osaleja mõistab 3d graafika olemust ja töövahendeid 3d graafika loomiseks. Oskab box-poly modelleerimise esmaseid töövõtteid, teab, kuidas valgustada ja renderdada loodud objekte.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, animaatorid.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 72 ak. tundi (9 päeva), sellest auditoorne õpe 32 ak. tundi, praktiline töö 40 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Esimesed sammud; Töö objektidega; Töö võrega; Materjalid ja tekstuurid; Digivoolimine; Valgustamine & renderdamine; Animeerimine; Osakesed ja jõuväljad; Objekti modifitseerijad; Muud objektitüübid; Laiendused (Add-on)
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

3D visualiseerimine Blenderis

Koolituse teemad