Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Massiiv (Array) modifitseerija

Objektide modifitseerijad leiad properties paneelist mutrivõtme ikooni alt. Enne modifitseerija lisamist pead objekti märkima.

Array loob objekti koopiatest automaatse rea. Saame kontrollida objektide vahekaugusi, reas olevate koopiate arvu ja rea moodustamise suunda.

Fit type:

  • Fixed count – koopiad tehakse määratud arv
  • Fit Length – koopiad tehakse nii palju kui mahub ette antud mõõtu
  • Fit Curve – koopiate arvu kontrollib kurvobjekt (Bezier või Nurbs).

Relative offset – Koopiate nihe. Järgmise objekti asukoht reas arvestab objekti laiust ja number on laiuse korrutis. Relative offset=3 tähendab, et järgmine objekt on eelmisest nihkes 3 x objekti laius.

Constant offset – Koopiate nihe võtab alusteks tööala mõõtühikud. Näiteks 1m tähendab, et objektid korduvad 1m vahedega, sõltumata objekti suurusest.

Offset suund määratakse ära objekti lokaalsete koordinaatide järgi, mitte maailma järgi.Näiteks küllili keeratud kuubiku Z suund ei ole enam üles!

Merge – koopiate võred liidetakse kokku kui nende vahe on väiksem kui Distance parameetris näidatud

First Last – kui arrayga loodud objektid moodustavad ringi, lülitab sisse alguse ja lõpu omavahelise liitmise, sarnaselet merge’le.

Start Cap / End Cap – array alguses ja lõpus olev geomeetria saab olla erinevad

Object offset – iga järgneva objekti nihe, pööre ja skaala võetakse teiselt objektilt. Enamasti kasutatakse selleks null-objekte.

Näide array modifitseerija ja null-objekti abil loodud ketist. Null objekt kontrollib iga järgneva lüli pööret 90 kraadi ja nihet. Blend fail allalaadimiseks.

Lisaks vaatamiseks: