video

Kui soovid objekti nihutada või pöörata lokaalses kordinaatsüsteemis, vajuta telje lukustamise tähist kaks korda. Näiteks  objekti nihutamine lokaalses z teljes:

Märgi objekt, gz, z – esimese Z vajutusega lukustati nihe globaalsele teljele, teise vajutusega objekti lokaalsele z teljele.

 

Lokaalne-globaalne koordnaatsüsteem
Videod on nähtavad klassikoolitusel osalejatele