Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Lokaalne-globaalne koordnaatsüsteem

Kui soovid objekti nihutada või pöörata lokaalses kordinaatsüsteemis, vajuta telje lukustamise tähist kaks korda. Näiteks  objekti nihutamine lokaalses z teljes:

Märgi objekt, gz, z – esimese Z vajutusega lukustati nihe globaalsele teljele, teise vajutusega objekti lokaalsele z teljele.

Kui oled objekti keeranud mõne juhusliku nurga alla ja seejärel soovid objekti vaadata objekti suhtes ortograafilises vaates, märgi objekt ja vajuta numbriklaviatuuril: Shift+7 tulemuseks vaatad objektile ülevalt->alla ortograafilises vaates aga lokaalses kordinaatsüsteemis. Samamoodi toimivad ka eest ja külgvaade.