Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Outliner, Collections

Objektide nimetamine

Topeltklõps objekti nimel lubab seda ümber nimetada. Hea tööharjumus on objektide lisamisel anda neile nimed. Blender annab igale objektile automaatselt nime, küll aga on nimed cube.019 paljude objektidega töös vähe abiks.

Ctrl+F2 – batch rename.

Kollektsioonid

Kollektsioonid võimaldavad kokku grupeerida sarnaseid objekte.

+ ja (numbriklaviatuuril) avavad ja sulgevad kõiki kollektsioone korraga.

Kollektsiooni ümbernimetamiseks topeltklõps nimel.

Objekti nihutamiseks kollektsioonai vali 3D aknas objekt, vajuta m ja vali avanenud menüüst soovitud kollektsiooni nimi. Alternatiivina võid lohistada outlineris objekti kollektsiooni nime peale.

Kui enne uue objekti lisamist on mõni kollektsioon märgitud, paigutatakse objekt automaatselt sinna.

Objekt võib korraga kuuluda ka mitmesse kollektsiooni, selleks vali properties paneelis Object Data ikooni alt Collections – Add to collections või 3D aknas kiirkäsk Shift+m

Kollektsiooni kiirkoopia (instance)

Kollektsiooni koopia saab luua Add menüüst Instance valikust. Kogu valitud kollektsioonist luuakse uus virtuaalne koopia ühe objektina, muutused originaalis kanduvad instance’le automaatselt üle.