Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Tippude liitmine, ühendamine, täitmine

Tippude liitmine (merge)

m – tippude liitmine (merge). Vali mitu tippu, avanenud menüüst saab valida:

  • At First – liidetakse kokku esimesena märgitud tipu juurde
  • At Last – liidetakse kokku viimasena märgitud tipu juurde
  • At Center – liidetakse kokku keskele
  • At Cursor – liidetakse kokku 3D kursori asukohta
  • Collapse – mitme erineva märgistuspiirkonna (island) korral saab liitmise teha iga piirkonna keskele

Lahtirebimine (rip)

v – lahtirebimine (rip). Märgi tipp või serv, peale käsu andmist saad liigutada lahtirebitud osa uude kohta. Põhimõtteliselt vastand liitmisele. Alt+v rebib lahti ja täidab augu.

Tippude ühendamine (join)

j – ühendamine (join). Märgi geomeetria erinevates osades kaks tippu, peale ühendamiskäsku tekitatakse nende tippude vahele mööda geomeetri pinda lõige, lõikega ristuvatesse servadesse tekitatakse uued tipud.

Täitmine (fill)

f – täitmine (fill). Täitmise abil saab täita omavahel mitteseotud tippe või servi. Märkides 2 tippu, luuakse nende vahele serv. Märkides rohkem kui 2 tippu, luuakse pind. Märkides 2 serva, luuakse servade vahele pind.

Lahti ühendamine (split)

y – ühendab pinna lahti ülejäänud geomeetriast. Liiguta seejärel pind uude kohta.