Pinna normaalid määravad ära valguse peegeldumise pinnalt. Pinnanormaale mõjutades võime tekitada illusiooni kõrge detailsusega objektist ilma täiendavat geomeetriat lisamata. Normaalide suunda saame mõjutada spetsiaalse tekstuuriga – normal map.

Abivahendeid:

Normaalid (normal map)
Videod on nähtavad koolitusel osalejale