Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Skaleerimine (S)

Skaleerimine

Vaikimisi on objektide skaala (suurus) 1. Objekte suuremaks või väiksemaks skaleerides saame muuta suurust. Näiteks objekt skaala väärtusega 0.5 on poole väiksem oma esialgsest suurusest.

Vasaku hiireklahviga objekti märkides ja seejärel s vajutades saab objekti skaleerida (jäta klahv meelde tõlke “Scale” – skaleerimine, järgi). Skaala rakendamiseks tuleb klõpsata vasakut hiireklahvi. Kui vajutad skaleerimise ajal paremat hiireklahvi, tühistatakse käsklus.

Shift all hoides saad skaleerimise ajal muuta hiire “vähemtundlikuks” et objekti skaleerimine oleks täpsem.

Alt+s taastab objekti esialgse skaala 1.

Skaleerimine numbriliste väärtuste järgi

Objekte on võimalik skaleerida ka numbriliste väärtuste järgi. Näiteks kui soovin märgitud objekti teha 2 korda suuremaks, tuleb peale objekti märkimist vajutada s 2 ja klõpsata vasakut hiirenuppu või enter.

Alternatiivina võib numbrilised väärtused sisestada parempoolsesse parameetrite paneeli. Paneeli avamiseks n

Skaala rakendamine

Skaala väärtused muu kui 1 võib hakata tulevikus põhjustama probleeme, seetõttu on hea praktika skaalal tehtud muudatused rakendada objekti geomeetriale. Skaleeri objekt soovitud suurusesse, vajuta Ctrl+a ja vali avanenud apply menüüst scale. Märkad, et objekti parameetrites lähtestatakse skaala tagasi väärtusele 1 aga objekti suurus jääb varem skaleeritud suurusesse.

Telje lukustamine

Kui skaleerimise ajal vajutada xy või z lukustatakse skaleerimine  ainult sellele teljele.

Näiteks soovin objekti venitada pikemaks ainult mööda Y telge:

 1. märgin objekti
 2. s saan objekti hiirega skaleerida igas suunas
 3. y skaala lukustub ainult y teljele
 4. skaleerin objekti ja klõpsan vasaku hiirenupuga kinnitamiseks.

Kahe telje lukustamine

Võimalik on ka kahes teljes skaleerimine. Näiteks soovin skaleerida objekti ainult x-y pinnal:

 1. märgin objekti
 2. s saan objekti skaleerida igas suunas
 3. Shift+z z telg lukustati, skaleerimine toimub ainult x-y pinnal
 4. Skaleerin objekti ja klõpsan vasaku hiirenupuga kinnitamiseks.

Skaleerimisel telgede lukustamiseks ei ole abi ortograafilisest vaatest. Erinevalt nihutamisest (G) ja pööramisest (R) ei lukusta ortograafilises vaates olemine skaleerimise telge st objekti suurus muutub kõigil kolmel teljel.

Peegeldamine

Üks skaleerimise võte on objektide peegelpilti skaleerimine. Kui skaleerida objekti mingis teljes väärtusega -1, peegeldatake objekt sellel teljel. Näiteks soovin objekti peegeldada x teljel:

 1. märgin objekti
 2. s x  1
 3. Entervõi klõpsan vasaku hiirenupuga kinnitamiseks.