Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Extrude, inset

Extrude

Extrude kasvatab võre märgitud komponendist välja koopia ja tekitab ühenduse originaaliga. Extrude võib kasutada nii tippude, servade kui ka pindade puhul.

  1. Märgi pind / serv / tipp
  2. e, liiguta hiirt, loodud koopia nihutatakse uude kohta
  3. vasak hiirenupp kinnitab nihke.

Kui teed peale extrude käsku hiirega paremklõpsu, ei tühistata mitte extrude käsku vaid ainult loodud koopia liigutamist st. koopia jääb täpselt originaali peale ja tekib topeltgeomeetria.

Alt+e – avab extrude menüü ja seal on võimalik lisaks valida:

  • Extrude Faces along normals – kui oled märkinud rohkem kui ühe pinna ja soovid, et iga pind liiguks erinevas suunas, risti pinna suunale (pinnanormaali suunas).
  • Extrude Individual faces – kõrvuti asetsevaid pindu ei extrude’ta koos vaid nende vahele moodustatakse ka pinnad.

Inset

Märgi pind, i, liiguta hiirt, vasakklõps hiirega kinnitab. Tulemuseks on pinna jaotamine väiksemaks. Sama, mis extrude puhul kui loodud pinda ei liigutata eemale vaid ainult skaleeritakse väiksemaks.

Täiendavat vaatamist: