Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Objektide lisamine/kustutamine

Lisamine ja kustutamine

Shift+a avab 3d aknas Add menüü uue objekti lisamiseks. Objekt lisatakse 3d kursori asukohta. Sama add menüü on ka 3d akna ülemises servas.

x või Del kustutab märgitud objekti(d).

Mesh e. võreobjektid

 • Plane – pind
 • Cube – kuup
 • Circle – ring (tasapinnaline)
 • UV Sphere – kera, koosneb nelinurkadest
 • Ico Sphere – kera, koosneb kolmnurkadest
 • Cylinder – silinder
 • Cone – koonus
 • Torus – toroid
 • Grid – tasapinnaline pind, jaotatud sektoriteks
 • Monkey – lisab valmis mudeli “Suzanne”, kasutatakse olukordades kus on vaja kiiresti mõnd suvalist objekti näiteks materjalide testimiseks.

Uue võreobjekti lisamisel kuvatakse 3d akna vasakus alumises servas Add paneelis loodava objekti geomeetria parameetrid, neid on võimalik muuta ainult kohe peale objekti lisamist (st. enne, kui oled andnud mõne järgmise käsu).

3D kursori asukohta muutmiseks:

 1. Shift+ hiire paremklõps 3D alas.
 2. ava parempoolne külgpaneel n, otsi “View” teemas jaotis “3D Cursor” ja muuda sealseid xyz parameetreid.
 3. Shift+s avab 3d aknas “Snap” menüü, vali sealt käsklus kursori liigutamiseks soovitud kohtadesse, näiteks märgitud detaili juurde (Cursor to Selected).