Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Võre tipud, servad, pinnad

Tab vahetab objektreziimi (object mode) ja võre muutmise reziimi (edit mode) vahel. Reziimi muutmiseks peab mõni objekt olema märgitud. Võre muutmise reziimi saab minna korraga ka mitme objektiga.

Poligonmodelleerimisel saab objekti võre muuta kolme märkimisreziimi kaudu:

 • Tipud (Vertex)
 • Servad (Edges)
 • Pinnad (Faces)

Seda, millises märkimisreziimis parasjagu tööd tehakse, saab vahetada klaviatuuri ülemise rea numbriklahvidega: 1 tipud, 2 servad, 3 pinnad või ikoonidega 3d akna servas

Võre komponentide märkimine

Võre muutmise reziimis saab kasutada juba tuttavaid töövõtteid:

 1. klõps vasaku hiirenupuga üksiku komponendi märkimiseks
 2. Shift + vasakklõps mitme komponendi märkimiseks
 3. Shift + vasaku hiirenupuga vedamine (või b) box piirkonna märgistamiseks. Kasutades Ctrl võetakse märgistust maha.
 4. Shift + parema hiirenupuga vedamine Lasso piirkonna märgistamiseks.
 5. c, circle märgistusreziim. Märgistamiseks vasak hiirenupp, rullikul vajutus eemaldab märgistust, reziimist väljumiseks parem hiirenupp.

a märgistab kõik komponendid

Alt+a eemaldab märgistuse

Ctrl+ vasakklõps mitme erineva tüki peal märgib lühima tee nende vahel.

Ctrl+  +  (parempoolsel klaviatuuril) laiendab märgistatud piirkonda, Ctrl+  –  (parempoolsel klaviatuuril) kahandab.

Kui lähed enne märgistuse tegemist Shift+z pool-läbipaistvasse reziimi, toimib märgistamine läbi kujundi st. märgistad ka objekti teisele küljele jäävad komponendid.

Servaringide märkimine

Töö servaringidega on efektiivne ja kiire viis muuta mudeli vormi. Servaringe saab märkida nii tippude, servade kui pindade töö reziimis.

Alt+ vasakklõps komponendi servas märgib selles suunas ümber objekti servaringi.

Shift+Alt+ vasakklõps lubab korraga märkida rohkem kui ühe servaringi.

Servaringide edukaks märkimiseks peab märgitav võre koosnema nelja tipuga pindadest, vastasel juhul ei saa programm aru, kuidas ring mööda võre jooksma peaks.

Liigutamine

Kui oled soovitud komponendi märkinud, saad kasutada objektreziimist tuttavaid liigutamise käske:

 • g (grab), nihutamine
 • r (rotate), pööramine
 • s (scale), skaleerimine

Telgede lukustamiseks liigutuse ajal xyz või ortograafiline vaade.