Kasutades seniõpitud oskusi tekstuurimise kohta, loo linnavaade lihtsate tekstuuritud geomeetriliste objektidega. Võid ülesande lahendamiseks kasutada tekstuuripankade valmistekstuure.

Kasuta erinevaid maju, tänavakive, jm. pisidetaile, mis ilmestaksid pilti. Valmispilt renderda F12 abil pildifailiks ja postita privaatsele tahvlile siin:

Ülesanne: linnavaade
Videod on nähtavad koolitusel osalejale