Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

20.sajandi disaintool [ülesanne]

Kasutades kõiki seniõpitud oskusi, loo veebist leitud referentsmaterjali põhjal mudel mõnest kuulsast 20.sajandi disaintoolist. Kasuta võimalusel sümmeetriatelje peegeldust, array modifitseerijat, painduvatel pindadel kasuta subsurf modifitseerijat.

Referentsmaterjal Googles märksõnaga “20th century chair design”