Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Nihutamine (G)

Nihutamine

Vasaku hiireklahviga objekti märkides ja seejärel g vajutades saab objekti nihutada (jäta klahv meelde tõlke “Grab” – haaramine, järgi). Nihutuse rakendamiseks tuleb klõpsata vasakut hiireklahvi. Kui vajutad nihutuse ajal paremat hiireklahvi, tühistatakse käsklus.

Shift all hoides saad nihutuse ajal muuta hiire “vähemtundlikuks” et liigutada objekte täpsemalt.

Alt+g taastab objekti asukoha x=0 y=0 z=0 kordinaatidega tööala keskele.

Nihutamine numbriliste väärtustega

Objekte on võimalik nihutada ka numbriliste väärtuste järgi. Näiteks kui soovin märgitud objekti nihutada z teljel (üles) 3m võrra, tuleb peale objekti märkimist vajutada  g z 3 ja klõpsata vasakut hiirenuppu või Enter.

Alternatiivina võib numbrilised väärtused sisestada parempoolsesse parameetrite paneeli. Paneeli avamiseks n

Telje lukustamine

Kui nihutamise ajal vajutada xy või z lukustatakse nihe ainult sellele teljele.

Näiteks soovin objekti nihutada ainult mööda Y telge:

 1. märgin objekti vasaku hiirenupuga
 2. g “grab”, saan objekti hiirega nihutada igas suunas
 3. y nihe lukustub ainult y teljele
 4. Nihutan objekti paika ja klõpsan vasaku hiirenupuga liigutuse kinnitamiseks.

Kahe telje lukustamine

Kui soovid nihutamist lukustada kahele teljele, vajuta nihutamise  ajal Shift + selle telje nimi, millel liikumist ei soovi.

Näiteks soovin nihutada objekti ainult mööda X-Y pinda:

 1. märgin objekti vasaku hiirenupuga
 2. g “grab”, saan objekti nihutada igas suunas
 3. Shift+z z telg lukustati, nihe toimub ainult xy tasapinnal
 4. nihutan objekti paika ja klõpsan vasaku hiirenupuga liigutuse kinnitamiseks.

Teine võimalus kahe telje lukustamiseks on minna ortograafilisse vaatesse eest, külg või ülalvaates, sellisel juhul lubatakse objekti nihutada ainult sellel pinnal, mida konkreetses vaates näha on.

Näiteks soovin nihutada objekti ainult mööda X-Y pinda:

 1. märgin objekti vasaku hiirenupuga
 2. 7 (parempoolsel numbriklaviatuuril) viib ülevalt alla ortograafilisse vaatesse
 3. g nihutan objekti paika ja klõpsan vasaku hiirenupuga liigutuse kinnitamiseks.