Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Võrede liitmine ja eraldamine

Ctrl+j liidab objektreziimis kaks objekti kokku üheks mitme võrega objektiks. Märkate, et liidetud objektidele jääb alles üks ühine algpunkt (origin).

Võre reziimis saame ühe objekti omavahel mitteühendatud võresid terves ulatuses märkida liikudes hiirega soovitud võre peale ja vajutades L.

Võre reziimis kiirkäsk p eraldab võred eraldi objektideks. Saame valida, kas eraldame märgistatud ala (selection), materjali järgi või eraldiseisvate võrede (loose parts) järgi.

Võrereziimis Shift+a lisab uue eraldiseisva võre olemasolevale objektile ja tavapärane modelleerimispraktika ongi, et suurem objekt (näiteks auto) sisaldab hulga erinevaid võresid).