Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Objektide suhtestamine (Parent-Child)

Ctrl+p – viimati märgitud objekt jääb “vanemaks” (parent) ja varemmärgitud objektid “lasteks” (child)

Alt+p – vanema-lapse suhte eemaldamine. Suhte eemaldamiseks peab märgitud olema laps.

Shift+g – select menüü, Kui soovid märkida ühe vanema lapsi, vali enne kiirkäsu kasutamist vanem ja vali avanenud menüüst “children”