Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Pööramine (R)

Pööramine

Vasaku hiireklahviga objekti märkides ja seejärel r vajutades saab objekti pöörata (jäta klahv meelde tõlke “Rotate” – pööramine, järgi). Pöörde rakendamiseks tuleb klõpsata vasakut hiireklahvi. Kui vajutad pöörde ajal paremat hiireklahvi, tühistatakse käsklus.

Shift all hoides saad pöörde ajal muuta hiire “vähemtundlikuks” et pöörata objekte täpsemalt.

Alt+r taastab objekti pöörde x=0 y=0 z=0 kraadidega.

Pööramine numbriliste väärtustega

Objekte on võimalik pöörata ka numbriliste väärtuste järgi. Näiteks kui soovin märgitud objekti pöörata z teljel 45 kraadi võrra, tuleb peale objekti märkimist vajutada  r z 4 5 ja klõpsata vasakut hiirenuppu või enter.

Alternatiivina võib numbrilised väärtused sisestada parempoolsesse parameetrite paneeli. Paneeli avamiseks n

Telgede lukustamine

Kui pöörde ajal vajutada xy või z lukustatakse pööre  ainult sellele teljele.

Näiteks soovin objekti pöörata ainult mööda Y telge:

  1. märgin objekti vasaku hiirenupuga
  2. r “rotate”, saan objekti hiirega pöörata igas suunas
  3. y pööre lukustub ainult y teljele
  4. pööran objekti paika ja klõpsan vasaku hiirenupuga pöörde kinnitamiseks.

Teine võimalus telje lukustamiseks on minna ortograafilisse vaatesse eest, külg või ülalvaates, sellisel juhul lubatakse objekti pöörata ainult sellel teljes, millel on vaade.

Näiteks soovin pöörata objekti ainult mööda Z telge:

  1. märgin objekti vasaku hiirenupuga
  2. 7 (parempoolsel numbriklaviatuuril) viib ülevalt alla ortograafilisse vaatesse
  3. r pööran objekti ja klõpsan vasaku hiirenupuga pöörde kinnitamiseks.

Edasijõudnutele: Gimbal lock

Pöörde väärtuste paneelis näed pöörde järjekorra rippmenüüd:

Vaata selgitust alljärgnevast videost