g grab, r rotate, s scale.

Telgede lukustamiseks

Muutuse tegemise ajal:

xy või z lukustab ühe telje

Shift + telje täht lukustab kaks ülejäänud telge.

Ortograafilises vaates on vaate suund lukustatud (va. scale puhul)

Muutuste lähtestamiseks

Alt+g  asukoht.

Alt+r  pööre.

Alt+s  skaala.

G-R-S kokkuvõte
Videod on nähtavad koolitusel osalejale