Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Koopia, Seotud koopia

Koopia (duplicate)

Märgi objekt(id), vajuta Shift+d, liiguta hiir uude asukoha ja klõpsa vasakut hiirenuppu koopia asukoha kinnitamiseks. Kui klõpsad paremat hiirenuppu, paigutatakse koopia täpselt kopeeritava kujundi peale.

Kui soovid koopiat kindlas teljes, kasuta telje lukustamiseks xyz klahve. Näiteks soovin objektist koopiat täpselt kopeeritava kujundi  kõrvale x teljel:

  1. Märgin objekti
  2. Shift+d teeb koopia
  3. x lukustab liikumise x-teljele
  4. liigutan objekti soovitud kohta x-teljel
  5. vasak hiirenupp kinnitab liigutuse

Seotud (linked) koopia

Alt+d seotud koopia tegemiseks.

Seotud koopiate eripäraks on andmete jagamine kopeeritud objektide vahel. Kui tavapäraste koopiate puhul on iga kopeeritud objekt iseseisev oma võreparameetrite ja materjalidega, siis seotud koopiate puhul kandub hiljem ühele objektile tehtud muudatus geomeetrias või materjalis üle kõigile temaga seotud objektidele.

Shift+r kordab viimast käsklust, sellega on võimalik kerge vaevaga luua palju duplikaate.