Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Nuga, servaringi lõige

Ctrl+r – servaringi lõige. Liiguta kursorit mööda geomeetriat kui leiad soovitud lõikesuuna, hiire rulliga saad määrata mitu paraleelset lõiget tehakse. Vasakklõps kinnitab, paremklõps tühistab käskuse. Peale kinnitamist saad positsioneerida lõike asukoha, vasakklõps kinnitab, paremklõps teeb lõike täpselt valitud geomeetria keskelt.

k – nuga (knife). Liigu serva või tipu peale, vasakklõps. Liigu järgmisesse kohta, vasakklõps. Enter kinnitab lõike, hiire paremklõps tühistab.

Täiendavat vaatamist: