Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Liikumine 3D aknas

Tööaknas liikumine hiirega:

Blenderi kiirkäsud on universaalsed, st. samad liigutamise käsud toimivad erinevates tööakendes sarnaselt. Kiirkäsud rakenduvad sellele aknale, mille kohal on parasjagu hiirekursor. Kui tundub, et mõni klahv ei tööta, vaata, kus asub kursor!

  • Keskmine hiirenupp/rullik all hoides ja vedades keeratakse vaadet.
  • Rullikuga kerides zoomitakse sisse-välja
  • Shift + keskmine hiirenupp/rullik all hoides ja vedades nihutatakse vaadet.
  • Alt + keskmine hiirenupp/rullik all hoides ja vedades nihutatakse vaadet ortograafilisse vaatesse.

Kiirkäsud numbriklaviatuuril:

Parempoolses servas asuvad numbrinupud:

1 – ortograafiline eestvaade. Ctrl+1 on sama teisest küljest ehk tagantvaade.

3 – ortograafiline külgvaade paremalt. Ctrl+3 on sama teisest küljest.

7 – ortograafiline vaade ülevalt. Ctrl+7 vaade alt.

5 – vahetab ortograafiline / perspektiiv vaadet.

     0      – liigub renderduskaamera vaatesse ja sealt tagasi

4,6,2,8 – liigutavad vaadet sammu võrra paremale-vasakule ja üles-alla.

– viib vaate 3d aknas märgitud objekti juurde

9 – keerab vaadet 180 kraadi

Kui Sinu klaviatuuril ei ole eraldiseisvat numbriklaviatuuri osa paremas servas, saad Edit → Preferences “Input” all sisse lülitada seade “Emulate Numpad” mis võimaldab samaks otstarbeks kasutada tavalisi numbriklahve.

3D kursor

Shift + parema hiirenupuga 3d vaates klõpsates muudetakse 3d kursori asukohta. 3D kursori asukoht määrab ära uute objektide lisamisel nende paiknemise.

Kui soovid 3D kursori asukohta tagasi 3D maailma keskpunkti, kasuta snap menüüst Shift+s käsku Cursor to World Origin või Shift+c taastab vaate algväärtuse.