Baaskoolitus
Edasijõudnud
Eritehnikad

Objektide märkimine

Märgistamine

Vasak hiireklahv märgistab objekti

Shift+ vasak hiireklahv lubab järjest märgistab mitu objekti. Juba märgistatud objektidel 2 x klõpsates saab märgistust ükshaaval eemaldada.

a märgistab kõik objektid

Alt+a eemaldab märgistuse.

Märgistamise puhul on oluline märgata, et viimati märgistatud objekt on teist värvi – see on eristaatusega ja tulevikus näiteks materjali kopeerimiseks ühelt objektilt teisele on oluline, mis järjekorras objektid on märgistatud.

Lasso märgistamine

Ctrl + parema hiirenupuga vedamine joonistab piirkonna, hiirenupu lahtilaskmisel märgitakse kõik objektid, mis jäävad piirkonda. Varasemad märgistused jäävad lisaks alles. Lasso piirkonna sisse peab jääma objekti algpunt (origin).

Box märgistamine

Vasaku hiirenupuga vedamine joonistab märgistuskasti. Märgitakse ära kõik objektid, mis jäävad kasti sisse. Varasemad märgistused jäävad lisaks alles. Sama teeb ka kiirkäsk b (box select)

Circle märgistamine

c viib hiire circle(ring) märgistusreziimi:

  • Vasaku hiirenupuga klõpsates või all hoides üle objektide vedades lisatakse objekte märgistusse
  • Hiirerulliga rullides saab suurendada/vähendada märgistuskursori suurust
  • Keskmine hiirenupp (hiirerull) klõpsates eemaldab objekte märgistusest
  • Klõps paremal hiirenupul väljub märgistusreziimist

Select menüü

  • Inverse pöörab märgistuse tagurpidi st. kõik mittemärgitud objektid märgistab ja varem märgistatutelt eemaldab märgistuse.
  • Select All by type võimaldab märkida kõik samat tüüpi objektid. Näiteks märgistab kõik valgusallikad
  • Random märgistab juhuslikud objektid

Lisaks vaatamiseks