3D visualiseerimine Blenderis

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

3d visualiseerimine Blenderis koolituse tutvustus

3D visualiseerimine Blender abil

3D visualiseerimise ja arvutigraafika maailmas on Blender kindlasti viimaste aastate suurim üllataja. Vähelevinud 3D programmist on mõne aastaga välja kasvanud populaarne tööriist, mida kasutatakse paljudes visuaalmeedia valdkondades.

Miks valida 3D visualiseerimiseks Blender?

3D visualiseerimise valdkond areneb meeletu kiirusega. Blender on avatud tarkvarana kasvatamas hüppeliselt turuosa, lisaks on aktiivne kogukond arendajaid toetamas pistikprogrammidega, sisuloojad juhendite ja õppematerjalidega. Võib julgelt väita, et Blenderil on kõige aktiivsem kogukondlik tugi 3D tarkvara seas.

Mida õpin 3D visualiseerimise koolitusel?

Koolituse käigus vaatame üle kõik olulisemad Blenderi töövahendid 3D objektide mudeldamiseks, pinnamaterjalide loomiseks, valgustamiseks, animeerimiseks ja lõpptulemuse visualiseerimiseks pildi või animatsioonina. Kursuse tulemusena mõistad, kuidas luua uusi objekte, mis on fotorealismi saavutamiseks oluline, kuidas käib 3D pildi loomine.

3D visualiseerimine sobib paljudesse valdkondadesse

 • Sisekujundajad, arhitektid, insenerid – ruumide ja hoonete 3D visualiseerimine, planeerimine ja mööbli paigutus. Blender täiendab CAD tarkvara võimalusega teha lõpptarbijale ilusaid visualiseeringuid.
 • Graafilised disainerid / kujundajad / kunstnikud – 3D vaated ja lisaelemendid graafilises disainis kasutamiseks, mockup’id, fantaasiatööd.
 • Animaatorid, liikuva graafika loojad – 3D animatsioonide ja lisaelementide loomine.
 • Televisiooni- ja fimitööstus – eriefektid, 3D elementide lisamine filmile, keskkonnaefektid (tuli suits, vedelikud), toodete visualiseerimine
 • Mängutööstus– mängukeskkondade ja tegelaskujude loomine
 • 3D printimine – detailide valmistamine printimiseks, prototüüpimine

3D visualiseerimise kursus toimub kolmes osas

Blenderi baaskoolitus

Blenderi baaskoolitus on sobilik uutele 3D huvilistele ja ei eelda varasemat 3D graafika või Blenderi kasutamise kogemust. Koolitus tutvustab Blenderi esmaseid töövõtteid. Koolituse kestvus 2 päeva, 14 ak. tundi. Teemad:

 • Blenderi kasutajaliides
 • Vaatereziimid
 • Objektide lisamine ja haldus
 • Transformatsioonid
 • Sissejuhatus poly-modelleerimisse.

Blender edasijõudnutele

Blender edasijõudnutele koolitus on sobilik neile, kel esmane kogemus Blenderiga juba olemas või läbitud Blenderi baaskoolitus. Koolitus tutvustab erinevaid modelleerimistehnikaid, materjale, tekstuurimist ja valgustamist. Kestvus 2 päeva, 14. ak. tundi. Teemad:

 • Poly-modelleerimise töövõtted
 • Subsurface modelleerimine
 • Materjalid, protseduurilised materjalid
 • Pinnatekstuurid, UV laotus
 • Valgustamine, renderdus

Blender eritehnikad

Blenderi eritehnikate kursus on loogiliseks jätkuks eelnevatele Blenderi koolitustele. Koolituse käigus vaatame edasijõudnud 3D visualiseeringute töövõtteid nagu digivoolimine, osakesed, animatsioon, füüsikasimulatsioonid. Kestvus 2 päeva, 14. ak. tundi. Teemad:

 • Digivoolimine (sculpt)
 • Keyframe põhine animeerimine
 • Lihtsa skeleti (rig) loomine
 • Osakesed (hair, emitter)
 • Gravitatsioon, jõuväljad.

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Koolitused toimuvad klassikoolitusena Tallinnas ja soovi korral ka distantsõppena Zoom’i vahendusel, kus juhendaja ja õppijad on videosilla abil virtuaalses klassiruumis. Tööks vajalik tarkvara on saadaval vabavarana ja täiendavaid kulutusi ei ole vaja teha.

Vaata veel


Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega

Graafiline disain tasuta veebikeskkondade abil.

Vaata koolitustCanva abil kujundamine

Kujundamine tasuta veebipõhises programmis Canva. Sotsiaalmeedia graafika ja väiketrükise loomine.

Vaata koolitustAdobe After Effects – animatsioon ja eriefektid

Liikuva graafika ja eriefektide loomine

Vaata koolitust«»


page 1 / 4


Osalejate tagasiside

18. nov. 2021

Põhjalik koolitus, mis oli väga vajalik Blenderiga alustamiks, lisaks mugav online koolitus Zoomis, kus üksi küsimus ei jäänud vastuseta.

Jaana
14. apr. 2020

Väga hästi ettevalmistatud ja sisukas kursus. Saab hea ülevaate programmist ja tema võimalustst.

Paul Poderat
14. apr. 2020

Intensiivne, asjalik, sisukas, kursus annab hea ülevaate esmastest Blenderi töövõtetest

Hedda Maurer

Sisukord

Kursuse sisukord


Ava kõik

Baaskoolitus

Edasijõudnud

Eritehnikad

Kalender

Tulevased avatud grupid

Kuupäev Asukoht Koolitus Korraldaja
15.10.24 - 30.10.24 Lõõtsa 5, Tallinn 3D visualiseerimine Blenderis (6 päeva) Nordic Koolitus
15.10.24 - 16.10.24 Lõõtsa 5, Tallinn 3D visualiseerimine Blenderis baaskoolitus (2 päeva) Nordic Koolitus
22.10.24 - 23.10.24 Lõõtsa 5, Tallinn 3D visualiseerimine Blenderis edasijõudnutele (2 päeva) Nordic Koolitus
29.10.24 - 30.10.24 Lõõtsa 5, Tallinn 3D visualiseerimine Blenderis – eritehnikad (2 päeva) Nordic Koolitus

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: 3D visualiseerimine Blenderis
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid 3D visualiseeringute loomiseks Blender’i abil.
 4. õpiväljundid: Blender baaskoolitus: osaleja mõistab 3d graafika olemust ja töövahendeid 3d graafika loomiseks. Oskab box-poly modelleerimise esmaseid töövõtteid, teab, kuidas valgustada ja renderdada loodud stseene. Blender edasijõudnutele: oskab luua tekstuure ja materjale, mõistab UV pinnalaotusi ja keerukamaid valgustustehnikaid, tunneb subdiv modelleerimise töövõtteid. Blender eritehnikad: oskab digivoolida, tunneb esmaseid animeerimise võimalusi, oskab kasutada füüsikasimulatsioone.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, 3D animaator tase 5 kutsestandard, 3D modelleerija tase 5 kutsestandard, 3D tekstuurija tase 5 kutsestandard,
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, animaatorid.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 42 ak. tundi (6 päeva), sellest auditoorne õpe 8 ak. tundi, praktiline töö 34 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Esimesed sammud; Töö objektidega; Töö võrega; Materjalid ja tekstuurid; Digivoolimine; Valgustamine & renderdamine; Animeerimine; Osakesed ja jõuväljad; Objekti modifitseerijad; Muud objektitüübid; Laiendused (Add-on)
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga või virtuaalse distantsõppena, kus eeldatakse osalejatelt oma töövahendi olemasolu. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.