Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Tutvustus

e-poe loomise koolitus

WooCommerce e-poe loomise koolitus

E-poe koolitus keskendub WordPressi ja Woocommerce baasil e-poe loomisele ja haldamisele. Kursuse käigus saab selgeks, mis on vajalikud komponendid WooCommerce e-poe käivitamiseks ja igapäevaseks tööshoidmiseks.

Woocommerce on tasuta lisa WordPressile, see on sobilik väikese ja keskmise suurusega e-poodidele. Esmase seadistuse saab tehtud loetud tundidega ja on jõukohane igale arvutikasutajale.

WooCommerce on eelistatuim e-poe tarkvara.

Eelteadmised: e-poe koolitusel osalemise eelduseks on teadmised WordPressist tavapärase haldaja tasemel sh. oskus luua postitusi, muuta kodulehe esmast välimust ja paigaldada lihtsaid pistikprogramme. Hea ettevalmistuse e-poe koolitusel osalemiseks annab 2-päevane WordPressi koolitus.

2020 aprillis saadeti Eestis 1,5 miljonit pakki rohkem, kui aasta tagasi. See teeb pakiautomaatide pakimahu kasvuks 237%. Eesti Panga andmetel tehti suurematest veebikaubamajadest iga päev 400 000 väärtuses rohkem oste, vähemalt 2 miljoni euro eest iga päev. Maksekeskuse käive kasvas 178% ning nende poole pöördus üle 400 ettevõtja sooviga saada enda ärile e-makselahendused.

Tõnu Väät • CEO at Estonian E-Commerce Association

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

 • oskab paigaldada WordPressile Woocommerce moodulit
 • oskab lisada ja hallata e-poes tooteid
 • mõistab erinevaid tootetüüpe
 • oskab seadistada maksekeskuse moodulit
 • oskab hallata tellimusi
 • oskab muuta e-poe välimust

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

E-poe loomise koolitusel osalenute tagasiside

5.0 rating

12. okt. 2020
Tõnis Pechter
5.0 rating

12. okt. 2020

Informatiivne ja praktiline koolitus.

Diana K.
5.0 rating

12. okt. 2020

Hea praktiline koolitus, aitäh!

Kaire
5.0 rating

8. nov. 2019

Suurepärane koolitus! Tegeletakse reaalsete küsimustega ning lahendatakse need praktilisel teel.

Triin
5.0 rating

8. nov. 2019

Väga informatiivne ja ülevaatlik praktiline kursus.

Merili

Sisukord

Kalender

Tulevased avatud grupid

08.02.2021: WooCommerce e-poe loomine (1 päev), IT Koolitus, Tallinn
04.03.2021 - 01.04.2021: E-poe loomine ja haldus (5 päeva), Nordic Koolitus, Tallinn
03.05.2021: WooCommerce e-poe loomine (1 päev), IT Koolitus, Tallinn
19.08.2021 - 16.09.2021: E-poe loomine ja haldus (5 päeva), Nordic Koolitus, Tallinn
04.10.2021: WooCommerce e-poe loomine (1 päev), IT Koolitus, Tallinn
18.11.2021 - 16.12.2021: E-poe loomine ja haldus (5 päeva), Nordic Koolitus, Tallinn

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: WooCommerce e-poe loomine
 2. õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele ülevaade ja töövahendid WordPressi ja Woocommerce sisuhalduse abil e-poe loomiseks.
 4. õpiväljundid: Osaleja oskab paigaldada WordPressile Woocommerce moodulit; oskab lisada ja hallata e-poes tooteid; mõistab erinevaid tootetüüpe; oskab seadistada maksekeskuse moodulit; oskab hallata tellimusi; oskab muuta e-poe välimust
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, veebihaldurid, kujundajad.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 7 ak. tundi (1 päev), sellest auditoorne õpe 4 ak. tundi, praktiline töö 3 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Woocommerce seadistus; Tooted; Tellimused; Maksed; E-poe välimuse muutmine; E-poe laiendused (pistikprogrammid)
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

WooCommerce e-poe loomine