Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Tutvustus

Kujundamine veebitööriistadega koolitus

Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega on kujundamise koolitus neile, kel varasem kogemus arvutigraafikaga puudub ja igapäevast ligipääsu tasulistele kujundusprogrammidele ei ole.

Miks valida kujundamine veebitööriistadega koolitus?

Koolitus on mõeldud osalejatele, kes igapäevaselt ei puutu kokku kujundusprogrammidega, kuid vajavad vahel võimalust luua iseseisvalt  graafikat veebi ja trüki tarbeks.

Koolituse eesmärgiks on tutvustada osalejatele tasuta veebikeskkondi kujundusmaterjalide loomiseks, koolituse läbimiseks ei ole vaja paigaldada arvutisse tarkvara, kõik töövahendid on vabalt kasutamiseks veebibrauseri vahendusel.

Mida õpin kujundamine veebitööriistadega koolitusel?

Koolitusel õpid looma vektorgraafikat, töötlema fotosid ja kujundama väiketrükist veebipõhiste kujundustööriistade abil. Koolitus on praktiline ja kõik õpitu saab kohe praktikas järgi proovitud.

“Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega” kursusest on olemas ka iseseisvalt läbitav e-kursus.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Koolitus on sobilik kõigile osalejatele ja varasemat kokkupuudet graafilise disainiga ei ole vaja. Vajalik on Windows keskkonna ja veebibrauseri kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Õpiväljundid. Kursuse läbimisel:

 • Tunned vektorgraafika ja rastergraafika erinevusi ja oskad valida sõltuvalt eesmärgist sobivaima
 • Oskad luua vektorkujundeid veebipõhise tööriistaga
 • Oskad korrigeerida fotomaterjali veebipõhise tööriistaga
 • Oskad luua väiketrükise Canva abil
 • Tead, millist fotomaterjali saab kujunduses kasutada

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate ülesannete abil.

Kujundamine veebitööriistadega koolitusel osalenute tagasiside

5.0 rating

7. dets. 2020

Kursus andis mitu kasulikku nippi piltide otsimiseks-tuunimiseks veebi vahendusel. Eriti kasulik on see arvutikasutajatele, kellel puuduvad administraatori õigused erinevate programmide installimiseks.

Andres
5.0 rating

7. dets. 2020

Hea, tempokas ja inspireeriv ülelend kvaliteetsetest tasuta töövahenditest, mida oma erinevate infomaterjalide köitvuse suurendamiseks kasutada.

Kalle
5.0 rating

13. okt. 2020

Väga meeldis. Ei teadnud enne peaaega mitte midagi, nüüd on kodus suur rõõm veel avastada.

Külli Põder
5.0 rating

13. okt. 2020

Olen väga rahul, soovitan soojalt kõigile, kes soovivad vabavara programme kasutada.
Ühe tööpäevaga tutvusime nii vektor- kui ka pixelgraafikaga ja kuidas neid vajadusel ühendada.
Parimate soovidega ja edu soovides!

Virge Tammel
5.0 rating

17. dets. 2019

Väga hea ülevaade nii tasuta kasutamiseks olevatest pildimaterjalidest kui erinevatest kujundamise programmidest. Saab ideid ja praktilisi näpunäiteid edaspidiseks.
Koolitaja ehitas päeva üles vastavalt koolitusele tulnud inimeste soovidele ja huvidele, nii et sai hea ülevaate just endale vajalikest asjadest.

Helena
5.0 rating

13. dets. 2019

Kursus annab õlekõrre ning mõtteid, kuidas jõuda edaspidi soovitud lahendusteni. Koolitaja arvestab kursuse jooksul pidevalt osalejate soovidega. Koolituse käigus sai kolme programmi näited praktiliselt läbi teha ning kokkuvõttes sai neist hea ettekujutuse. Lisaks veel teadmisi pilditöötluse ja mõtteid slaidide visuaalse poole kohta.
Koolitajal oli programm hästi läbimõeldud ning küsimuste korral sai kiired ja konkreetsed vastused. Koolitaja valdab teemat väga põhjalikult.
Igati hoogne ja asjalik koolituspäev 🙂

Kadri
5.0 rating

12. dets. 2019

Annab hea ülevaate sellest, kuidas veebis kättesaadavate töövahenditega teha vektorgraafikat, töödelda fotosid. Suurepärane sissejuhatus sellesse, milliseid veebi kaudu kättesaadavaid pilte vabalt kasutada tohib ja kuidas selliseid leida. Väga praktilised on ka Canva harjutused plakatite, slaidiesitluste ja muu teavitava materjali kujundamiseks.

Ott Heinapuu

Sisukord

Kursuse sisukord

Ava kõik

Iseseisvalt läbimiseks

Kalender

Tulevased avatud grupid

22.02.2021: Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega (1 päev), IT Koolitus, Tallinn

04.05.2021: Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega (1 päev), IT Koolitus, Tallinn

06.09.2021: Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega (1 päev), IT Koolitus, Tallinn

06.12.2021: Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega (1 päev), IT Koolitus, Tallinn

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid infomaterjali kujundamiseks tasuta veebitööriistadega.
 4. õpiväljundid: Osaleja Tunneb vektorgraafika ja rastergraafika erinevusi ja oskab valida sõltuvalt eesmärgist sobivaima; Oskab luua vektorkujundeid veebipõhise tööriistaga; Oskab korrigeerida fotomaterjali veebipõhise tööriistaga; Oskab luua väiketrükise Canva abil; Teab, millist fotomaterjali saab kujunduses kasutada
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, ettevõtjad.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 7 ak. tundi (1 päev), sellest auditoorne õpe 5 ak. tundi, praktiline töö 2 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Pildiotsing ja pildipangad; Creative Commons; Fototöötlus; Vektorgraafika; Infograafika; Trükised ja veebigraafika
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega

Infomaterjalide kujundamine veebitööriistadega

5
5.0 rating
Osalejaid:
151
Juhendaja:

Koolituse teemad