Canva abil kujundamine

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

Canva on veebipõhine kujundusprogamm igapäevase kujundusgraafika loomiseks. Olgu selleks piltpostitus sotsiaalmeedias, plakat või bänner kodulehele, Canva abil saab kerge vaevaga luua pilkupüüdva graafika.

Miks valida Canva koolitus?

Koolitus on mõeldud osalejatele, kes ei puutu igapäevaselt kokku professionaalsete kujundusprogrammidega, kuid vajavad võimalust luua kerge vaevaga kujundusi trüki- või sotsiaalmeedia tarbeks. Koolituse eesmärgiks on tutvustada tasuta online veebikeskkonna Canva võimalusi graafika loomiseks ja haldamiseks.

Mida õpin Canva koolitusel?

Koolitus on praktiline ja koolituspäeva käigus lood hulga erinevaid kujundusi: piltipostitused sotsiaalmeediasse, bännerid kodulehele ja väiketrükise kujundus. Koolituse lõpuks on sul hea ettekujutus Canva võimalustest ja oskad neid erinevates olukordades rakendada.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Canva koolitus sobib kõigile arvutikasutajatele ja varasemat kogemust graafilise disainiga ei ole vaja. Kui oled kasutanud internetti ja külastanud mõnda sotsiaalmeedia lehte (Facebook, Pinterest, Instagram jne), on sul kõik vajalikud eelteadmised olemas. Koolitusel kasutame Canva tasuta versiooni, seega pole vaja teha lisakulutusi programmi liikmelisuse soetamiseks.

Õpiväljundid. Canva abil kujundamise koolituse läbimisel:

 • Tunned Canva keskkonna võimalusi ja piiranguid
 • Oskad kujundada piltpostituse sotsiaalmeediasse
 • Oskad lisada ja muuta tekstiobjekte
 • Tead, kuidas muuta värve
 • Oskad lisada kujundusele pilte ja rakendada filtreid
 • Oskad eksportida kujunduse soovitud lõppformaati.

Tulevased Canva koolitused

Kuupäev Asukoht Koolitus Korraldaja  
11.09.24 Tallinn Canva abil kujundamine (1 päev) Nordic Koolitus
Osale
20.11.24 Tallinn Canva abil kujundamine (1 päev) Nordic Koolitus
Osale
 1. õppekava nimetus: Canva abil kujundamine
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased töövõtted kujundamiseks Canva keskkonnas.
 4. õpiväljundid: Kursuse läbija tunneb Canva keskkonna võimalusi ja piiranguid; Oskab kujundada piltpostituse sotsiaalmeediasse; Oskab lisada ja muuta tekstiobjekte; Teab, kuidas muuta värve; Oskab lisada kujundusele pilte ja rakendada filtreid; Oskab ekspotida kujunduse soovitud lõppformaati.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 6 ak. tundi (1 päev), sellest auditoorne õpe 1 ak. tundi, praktiline töö 5 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Canva töölaua tutvustus; Teksti lisamine ja muutmine; Pildid ja pilditöötlus; Objektide haldus; Raamid ja ruudustikud; Töö värvidega; Mallide kasutamine; Kujunduse eksport ja jagamine
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Canva koolitusel osalejate tagasiside

Jäin kursusega ülimalt rahule! Omandatud teadmised kergendavad oluliselt kujundamisega seotud tööprotsesse ja nägin juba koolituse ajal, milline ajaline kokkuhoid tänu sellele tulevikus võimalik on. Väga motiveeriv koolitus – tekkis tunne, et tahaks kõike õpitut kohe katsetama hakata ja kujundamine saab nüüdsest täiesti uue suuna… Kursus on ka algajate jaoks arusaadavalt ülesehitatud, kompleksne ja väga heade praktiliste ülesannetega. Aitäh!

Lilian

Kursus oli väga põnev. Osalesin zoomi vahendusel ja kõik toimis hästi ja juhendaja oli arusaadav, ei jäänud hätta

Ade

“Kujundamine Canva abil” oli väga kasulik. Andres Jalak on suurepärane koolitaja: professionaalne, kannatlik, ülimalt sõbralik, samas hoiab koolituse tempot üleval. Vähetähtis pole ka see, et ta oskab õigel hetkel pause teha. Ma polnud seni Canva ega ühegi teise kujundusprogrammiga kokku puutunud. Antud koolitus tekitas huvi ja julguse võtta see programm püsivaks tööriistaks ja praktika käigus ise edasi õppida. Samuti tahaksin edaspidi veel mõnel tema koolitusel osaleda. Suur aitäh!

Maarja Laiapea