Loo historitsistlikus stiilis plakatikujundus A4 lehele. Märksõnadeks:

  • Palju erinevaid kirjastiile, suurem on olulisemalt, vähemolulisem väiksemalt.
  • Kasuta maksimaalselt kahte värvi
  • Tekstid on joondatud keskele
  • Graafilistest elementidest võib kasutada dekoratiivseid ornamente, raame, tekstiplokke eraldavaid jooni.
  • Graafiliste elementide osakaal on väike, fotosid ei kasutata.
Plakati kujundus ülesanne
Videod on nähtavad koolitusel osalejale või õppematerjali ostnutele.
Kuidas e-kursus toimib?