Kasutustingimused

Üldsätted

Teenust pakub juriidiline isik Head Hetked OÜ, aadress: Kastani 42, Tartu, Eesti; e-post: www@kera.ee; telefon: (+372)5276805. (edaspidi teenusepakkuja või kera.ee).

Kasutustingimuste eesmärk on reguleerida suhet Teenusepakkuja ja juriidilise- või füüsilise isiku vahel, kes kasutab kera.ee e-kursuse teenust (kasutaja)

E-kursuse ostu sooritamiseks:

  1. Lisage soovitud e-kursus ostukorvi
  2. Täitke ostukorvi lehel kontaktandmed
  3. Valige soovitav maksemeetod (pangalink või arve alusel tasumine)
  4. Sooritage ost.
  5. Pangalingiga tasumisel antakse ligipääs ostetud e-kursusele kera.ee lehel koheselt peale ostu sooritamist, arve alusel tasumisel antakse ligipääs 1 tööpäeva jooksul peale arve laekumist teenusepakkuja pangakontole.
  6. E-kursusele ligipääsuinfo saadetakse Teie märgitud e-posti aadressile

Liitumine ja ostust taganemine

Teenusepakkuja võimaldab kasutajal tellida veebipõhiseid e-kursuseid (teenus), mille kasutamine on võimalik üksnes kera.ee veebilehel.

Leping loetakse teenusepakkuja ja kasutaja vahel sõlmituks ajahetkest, kui kasutaja tellitud teenuse maksumus on krediteeritud teenusepakkuja pangakontol.

Teenusepakkujal tekib kohustus kasutajale teenuse osutamiseks teenuse osutamise lepingu sõlmimisel ning kui kasutaja tellitud teenuse maksumus on krediteeritud teenusepakkuja pangakontol.

Enne ostu sooritamist on kasutajal võimalus teenuse sisu ja üksikasjade kohta saada infot vastava kursuse infolehel. Teenuse pakkuja kinnitab, et infoleht kajastab kursuse sisu tõeselt.

Kasutaja kinnitab, et seoses teenuse pakkuja poolt pakutava teenuse eripäraga, mis seisneb digitaalselt tarbitava sisu pakkumises, puudub kasutajal õigus lepingust taganeda. Tasumisega annab kasutaja nõusoleku, et ta kaotab lepingust taganemisõiguse.

Kasutajakonto

Kera.ee veebileheküljel kasutajakonto loomine annab kasutajale võimaluse tellida teenusepakkujalt teenust ja õiguse kasutada tellitud teenuseid.

Kasutajakonto luuakse teenuse ostul automaatselt või osalemisel teenusepakkuja äriparnerite poolt korraldatud koolitusel.

Kasutajakonto loomiseks tuleb kasutajal sisestada kera.ee veebileheküljel korrektsed andmed (registreerimine). Kui on vajalik arve esitamine juriidilisele isikule, siis tuleb sisestada juriidilise isiku andmed. Sisestatud andmete õigsuse eest vastutab kasutaja.

Konto registreerimise järgselt saadetakse kasutaja poolt sisestatud e-maili aadressile e-kiri kasutajakonto infoga.

Kera.ee kasutajakontole ja tellitud teenusele saab kasutaja juurdepääsu ainult www.kera.ee veebileheküljel kasutajanime ja parooli sisestamisel.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus isiklikult kasutada teenust, sealhulgas vaadata järgi piiramatu arv kordasid tellitud e-kursust vähemalt ühe kalendriaasta jooksul peale kursuse eest tasumist.

Kasutajal on õigus enne lepingu sõlmimist küsida täiendavat informatsiooni teenuse üksikasjade kohta.

Kasutajal õigus muuta kasutajakonto andmeid.

Kasutajal on õigus küsida ja saada abi teenusepakkujalt mistahes kera.ee veebilehel pakutava teenuse või kasutajakontoga seotud probleemide korral.

Kasutajal on õigus loobuda kera.ee kasutaja staatusest igal ajahetkel. Kasutajakonto kustutamiseks tuleb teha vastav avaldus teenuse pakkuja e-maili aadressile www@kera.ee. Kasutajakonto kustutamiseks avalduse esitanud kasutajal on kohustus esitada tema identifitseerimiseks vajalikud andmed, kui teenuse pakkuja seda nõuab.

Kasutaja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Kasutajal on õigus mittevastava teenuse osutamise korral pöörduda kaebusega teenuse pakkuja poole 7 kalendripäeva jooksul alates mittevastavusest avastamisest. Kasutajal on õigus pöörduda Tarbijakaitsesse või kohtu poole Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktides ettenähtud korras.

Kasutaja kohustused

Kasutajal on keelatud kera.ee kasutajakonto ligipääsuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ja avalikkusele. Keelatud on tellitud teenuse kasutamise võimaldamine või kasutusõiguse volitamine.

Keelatud on kopeerida, edastada, avaldada või muul viisil kasutada kera.ee veebilehel olevaid materjale.

Kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aasta vanune.

Teenusepakkujal õigus keelduda kasutajale teenuste juurde ligipääsu andmisest või kustutada kasutaja konto juhul kui kasutaja seatud kohustusi ei täida.

Tellimuse täitmine

Kera.ee lehel pakutavad teenused on eurodes (€) ja teenuste hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.

Tellimuse eest tasumine toimub pangalingiga elektrooniliselt Maksekeskus AS vahendusel või pangaülekandega ettemaksuarve alusel.

Maksekeskus AS vahendusel tasumisel antakse kasutajale ligipääs ostetud e-kursusele koheselt pärast makse laekumist teenusepakkuja pangakontole.

Arve alusel pangaülekandega tasumisel antakse kasutajale ligipääs ostetud e-kursusele ühe tööpäeva jooksul peale maksumuse laekumist teenusepakkuja pangakontole.

Kõiki tellitud teenuseid on võimalik seejärel kasutada teenusesse sisenemise järgselt menüüvalikust “Minu konto” 

Teenusepakkuja võib piirata ligipääsu ostetud e-kursusele peale ühe kalendriaasta möödumist ostu kuupäevast.

Lõppsätted

Kera.ee veebilehel esitatud teostele autoriõigused kuuluvad teenusepakkujale või litsentsitingimuste järgi nende autoritele.

Kasutajatingimuste osapooled vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud korras.

Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, mida teenusepakkuja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ette ei näinud ega võinud ette näha.

Teenusepakkuja ei ole kohtustatud jooksvalt värskendama ostetud kursust seal kajastatava tarkvara versioonide uuendustega.

Teenusepakkuja ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb kera.ee veebilehe kasutamisest isegi juhul, kui teenusepakkuja oli veebilehel leiduva vea olemasolust teadlik.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse ette teavitamata ja mistahes ajal eeltoodud kasutajatingimusi muuta. Muudatused jõustuvad pärast kera.ee kasutajatingimuste lehel avalikustamist.