1.Üldsätted

1.1.    Kasutustingimuste eesmärk on reguleerida suhet Head Hetked OÜ (teenusepakkuja) ja juriidilise- või füüsilise isiku vahel, kes kasutab kera.ee teenust (kasutaja).
1.2.    Teenust pakub juriidiline isik Head Hetked OÜ (aadress: Uus 9/11-10 Tartu, Eesti; e-post: info@kera.ee; telefon: +372 5276805).

2.    Liitumine ja Lepingust taganemine

2.1.    Teenusepakkuja võimaldab kasutajal tellida veebipõhiseid kursuseid (teenus), mille kasutamine on võimalik üksnes kera.ee veebilehel.
2.2.    Teenusepakkujal tekib kohustus kasutajale teenuse osutamiseks vähemalt ühe kalendriaasta jooksul alates teenuse osutamise lepingu sõlmimisest ning kui kasutaja tellitud teenuse maksumus on krediteeritud teenusepakkuja pangakontol.
2.3.    Kasutajal on kera.ee veebileheküljel võimalik valida erinevate kursuste vahel, iga pakutava kursuse juurde on märgitud selle maksumus. 
2.4.    Enne ostu sooritamist on kasutajal võimalus teenuse sisu ja üksikasjade kohta saada infot vastava kursuse infolehel.
2.5.    Leping loetakse teenusepakkuja ja kasutaja vahel sõlmituks ajahetkest, kui kasutaja tellitud teenuse maksumus on krediteeritud teenusepakkuja pangakontol.
2.6.    Teenuse eest tasumisega annab kasutaja nõusoleku, et ta kaotab lepingust taganemisõiguse.
2.7.    Kasutaja kinnitab, et seoses teenuse pakkuja poolt pakutava teenuse eripäraga, mis seisneb digitaalselt tarbitava sisu pakkumises, puudub kasutajal õigus lepingust taganeda.

3.    kasutajakonto

3.1.    kera.ee veebileheküljel kasutajakonto loomine annab kasutajale võimaluse tellida teenusepakkujalt teenust ja õiguse kasutada tellitud teenuseid. Kasutajakonto luuakse teenuse ostul, osalemisel teenusepakkuja või tema äriparnerite poolt korraldatud klassikoolitusel, mille käigu võimaldatakse tasuta ligipääs kursustele.
3.2.    Kasutajakonto loomiseks tuleb kasutajal sisestada kera.ee veebileheküljel korrektsed andmed (registreerimine). Kui on vajalik arve esitamine juriidilisele isikule, siis tuleb sisestada juriidilise isiku andmed.
3.3.    Konto registreerimise järgselt saadetakse kasutaja poolt sisestatud e-maili aadressile e-kiri kasutajakonto infoga.
3.4.    Kera.ee kasutajakontole saab kasutaja juurdepääsu www.kera.ee veebileheküljel kasutajanime ja parooli sisestamisel.

4.    Kasutaja õigused

4.1.    Kasutajal on õigus isiklikult kasutada teenust, sealhulgas vaadata järgi piiramatu arv kordasid tellitud kursust vähemalt ühe kalendriaasta jooksul peale kursuse eest tasumist.
4.2.    Kasutajal on õigus enne lepingu sõlmimist küsida täiendavat informatsiooni teenuse üksikasjade kohta.
4.3.    Kasutajal õigus muuta kasutajakonto andmeid.
4.4.    Kasutajal on õigus küsida ja saada abi teenusepakkujalt mistahes kera.ee veebilehel pakutava teenuse või kasutajakontoga seotud probleemide korral.
4.5.    Kasutajal on õigus loobuda kera.ee kasutaja staatusest igal ajahetkel. Kera.ee kasutajakonto kustutamiseks tuleb teha vastav avaldus teenuse pakkuja e-maili aadressile info@kera.ee. Kasutajakonto kustutamiseks avalduse esitanud kasutajal on kohustus esitada tema identifitseerimiseks vajalikud andmed, kui teenuse pakkuja seda nõuab.
4.6.    Kasutaja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
4.7.    Kasutajal on õigus mittevastava teenuse osutamise korral pöörduda kaebusega teenuse pakkuja poole 7 kalendripäeva jooksul alates mittevastavusest avastamisest. Kasutajal on õigus pöörduda Tarbijakaitsesse või kohtu poole Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktides ettenähtud korras.

5.    Kasutaja kohustused

5.1.    Kasutajal on keelatud kera.ee kasutajakontole ligipääsuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ja avalikkusele. Keelatud on tellitud teenuse kasutamise võimaldamine või kasutusõiguse volitamine.
5.2.    Kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aasta vanune.
5.3.    Keelatud on kopeerida, edastada, avaldada või muul viisil kasutada kera.ee veebilehel olevaid materjale.
5.4.    Kera.ee`l õigus keelduda kasutajale teenuste juurde ligipääsu andmisest või kustutada kasutaja konto juhul kui kasutaja seatud kohustusi ei täida.

6.    Tellimuse täitmine

6.1.    Kera.ee lehel pakutavate teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.
6.2.    Tellimuse eest tasumine toimub elektrooniliselt Maksekeskus AS vahendusel.
6.3.    Kasutajale antakse ligipääs ostetud kursusele koheselt pärast makse laekumist teenusepakkuja pangakontole.
6.4.    Kõiki tellitud teenuseid on võimalik seejärel kasutada teenusesse sisenemise järgselt menüüvalikust “Minu konto” 
6.5.    Teenuse pakkuja võib piirata ligipääsu ostetud kursusele peale ühe kalendriaasta möödumist ostu kuupäevast.

7.    Lõppsätted

7.1.    Kera.ee veebilehel esitatud teostele autoriõigused kuuluvad teenusepakkujale. 
7.2.    Kasutajatingimuste osapooled vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud korras.
7.3     Teenusepakkuja ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, mida teenusepakkuja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ette ei näinud ega võinud ette näha.
7.4     Teenusepakkuja ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb kera.ee veebilehe kasutamisest isegi juhul, kui teenusepakkuja oli veebilehel leiduva vea olemasolust teadlik.
7.5.    Teenusepakkuja jätab endale õiguse ette teavitamata ja mistahes ajal eeltoodud kasutajatingimusi muuta. Muudatused jõustuvad pärast kera.ee kasutajatingimuste lehel avalikustamist.