Adobe Photoshopi kursus õpetab selgeks kõik levinumad töövõtted. Alustame lihtsamatest pildikorrektuuri võtetest ja liigume samm-sammult edasi keerukamate tehnikatega. Kursuse lõpuks on osalejal hea ettekujutus fotomontaazi põhitõdedest ja oskab neid Photoshopis ka rakendada.

Kursus on praktiline, iga teemaga kaasnevad iseseisvad harjutused õpitu kinnistamiseks. Mahukad e-õppe materjalid aitavad õpitut meenutada ka hiljem.

Kursuse täielik sisu on nähtav ainult klassikoolitusele registreerunud kasutajatele.

Adobe Photoshop – fototöötlus ja -montaaz