Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Adobe Photoshopi kursus õpetab selgeks kõik levinumad töövõtted. Alustame lihtsamatest pildikorrektuuri võtetest ja liigume samm-sammult edasi keerukamate tehnikatega. Kursuse lõpuks on osalejal hea ettekujutus fotomontaazi põhitõdedest ja oskab neid Photoshopis ka rakendada.

Koolitus on praktiline, iga teemaga kaasnevad iseseisvad harjutused õpitu kinnistamiseks. Mahukad digimaterjalid aitavad õpitut meenutada ka hiljem.

Photoshopi kursus toimub kahes osas:

Baaskoolitus

Baaskoolitus õpetab selgeks kõik esmased töövahendid ja võtted Photoshopiga töötamiseks. Sobib kõigile, kes varasemalt Photoshopiga kokku pole puutunud. (2 päeva, 16 ak. tundi)

Edasijõudnutele

Edasijõudnute kursus sobib juba Photoshopiga kokkupuutunud kasutajale või baaskoolituse läbinule jätkukursusena. (2 päeva, 16 ak. tundi)

Adobe Photoshop – fototöötlus ja -montaaz

Kursuse sisukord

Ava kõik
Baaskoolitus
Edasijõudnutele
Teema sisu
0% Complete 0/1 Steps

Osalejate tagasiside

Osalejad ei ole veel jätnud tagasisidet.

Adobe Photoshop – fototöötlus ja -montaaz

Kestvus: 32 ak. tundi (2+2 päeva)
Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Juhendaja: Andres Jalak