Current Status
Not Enrolled
Price
1
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

Fotomontaaž veebitööriistadega koolitus

Fotomontaaž veebitööriistadega koolitus keskendub Photopea abil pilditöötlusele ja kollaažide loomisele. Photopea on väga põhjalik veebipõhine programm, mis oma olemuselt on väga sarnane Adobe Photoshopile.

Miks valida fotomontaaž veebitööriistadega?

Photopea eeliseks on tasuta kasutamine ja võimalus tööd teha veebibrauseri vahendusel ilma, et peaks täiendavat tarkvara arvutisse paigaldama. Saad õpitut kohe praktikas rakendada ilma täiendavat tarkvara ostmata.

Mida õpin fotomontaaž veebitööriistadega koolitusel?

Koolitusel õpime Photopea näitel selgeks levinud fotomontaaži töövõtted. Parandame fotodel defekte, korrigeerime värve, sulatame mitu pilti üheks, kasutame kihte, maske, kihistiile.

Kursusel õpetatavad fotomontaaži töövõtted on universaalsed ja rakendatavad ka teistes programmides, olgu selleks Gimp, Photoshop või mõni veebipõhine kujundustarkvara.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Fotomontaaž veebitööriistadega koolitus on sobilik kõigile osalejatele ja varasemat kokkupuudet graafilise disainiga ei ole vaja. Vajalik on Windows keskkonna ja veebibrauseri kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Õpiväljundid. Kursuse läbimisel:

 • Tunneb fotomontaaži põhilisi tööriistu ja võimalusi Photopea programmi näitel
 • Oskab parandada fotol enamlevinud vigu
 • Oskab sulatada kokku mitu pilti
 • Mõistab mittedestruktiivse fotomontaazi töövoo eeliseid
 • Teab, kuidas kasutada kihte ja maske

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Kursusel osalejad saavad ligipääsu digitaalsele õppematerjalile www.kera.ee vahendusel.

Vaata veel

Distantsõpe


E-pood ja e-turundus väikeettevõtjale

4. nädalane e-äri koolitus väikeettevõtjale. Koduleht, e-pood, e-turundus ja müük.

Vaata koolitustInfomaterjalide kujundamine veebitööriistadega

Graafiline disain tasuta veebikeskkondade abil.

Vaata koolitust


Distantsõpe


E-kursuste loomine ja müük

Õpikeskkonna haldus ja e-kursuste loomine.

Vaata koolitust«»


page 1 / 5


Osalejate tagasiside

Tagasiside puudub

Sisukord

Kursuse sisukord


Ava kõik

Kalender

Tulevased avatud grupid

Avatud gruppe ei ole kalendris

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Fotomontaaž veebitööriistadega
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid Photopea abil pilditöötluseks ja -montaažiks.
 4. õpiväljundid: Osaleja tunneb Photopea põhilisi tööriistu ja oskab neid sihipäraselt kasutada; Oskab parandada pisidefekte fotodel ja korrigeerida värve; Mõistab kihtide tööpõhimõtet fotomontaažis; Oskab kasutada maske; Oskab lisada piltidele tekste
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, kujundaja tase 5 kutsestandard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 7 ak. tundi (1 päeva), sellest auditoorne õpe 1 ak. tundi, praktiline töö 6 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Esimesed sammud; Dokumendi muutmine; Lokaalsed parandused; Piirkondade märgistamine; Kihid; Filtrid; Joonistamise tööriistad.
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis või distantsõppena. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

Fotomontaaž veebitööriistadega