Current Status
Not Enrolled
Price
1
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

Kujundamine tasuta programmidega GIMP ja InkScape

Kujundamine tasuta programmidega GIMP ja InkScape

Koolitus keskendub tasuta kujundusprogrammide GIMP ja InkScape abil graafika loomisele ja toimetamisele.

Miks valida GIMP ja InkScape koolitus?

Koolitus on hea sissejuhatus neile, kel varasem kokkupuude arvutigraafikaga puudub ja soovivad selles valkonnas tegutsemist alustada. Kasutatavad kujundusprogammid on tasuta ja võimaldavad õpitut peale koolitust kohe rakendada ilma tarkvara ostmata. Koolitusel õpitud töövõtted on universaalsed ja toimivad sarnaselt ka teistes graafikaprogrammides, näiteks Adobe Illustrator või Adobe Photoshop.

Koolitusega komplektis saad kera.ee lehel järelvaatamiseks põhjalikud eestikeelsed videoinstruktsioonid, GIMP’i juhendeid 28 videot ja InkScape 19.

Mida õpin tasuta programmidega kujundamise koolitusel?

Kursuse käigus saavad selgeks enamlevinud töövõtted fototöötluses ja vektorgraafika loomises.

GIMP

Gimp sobib rastergraafika töötlemiseks – fotod, illustratsioonid, veebigraafika jne. Vaatame üle levinud töövõtted ja töötleme fotosid, et neid hiljem kujunduses kasutada.

InkScape

Inkscape on mõeldud vektrograafika loomiseks ja toimetamiseks. Õpime selgeks kujundite joonistamise, teksti ja pildimaterjali toimetamise.

Klassikoolitus toimub kahel järjestikusel päeval, kokku 14 ak. tundi. E-kursuse saad läbida endale sobivas kohas ja tempos. Koolitusmaterjalid ja õpiväljundid on mõlemal versioonil samad.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Kujundamise koolitus on sobilik kõigile osalejatele ja varasemat kokkupuudet graafilise disainiga ei ole vaja. Vajalik on Windows keskkonna kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Õpiväljundid. Tasuta kujundusprogrammide koolituse läbimisel:

 • Mõistad vektorgraafika eeliseid ja piiranguid InkScape näitel
 • Tunned enamlevinud töövõtteid vektorgraafika loomiseks ja haldamiseks
 • Mõistad fotomontaaži esmaseid töövõtteid
 • Oskad korrigeerida fotomaterjali Gimp abil

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Vaata veel


Töötamine suurte mahtudega – Adobe InDesign meistriklass

Mahukate trükiste küljendamine ja haldus InDesign abil.

Vaata koolitustCanva abil kujundamine

Kujundamine tasuta veebipõhises programmis Canva. Sotsiaalmeedia graafika ja väiketrükise loomine.

Vaata koolitustAdobe InDesign – trükiste küljendamine

Tootekataloogi, reklaamtrükise jm. turundusmaterjali küljendamine InDesign abil.

Vaata koolitust«»


page 1 / 4


Kujundamine tasuta programmidega koolitusel osalenute tagasiside

Rated 5.0 out of 5
10. dets. 2019

Väga põnev koolitus. Mõlemad programmid on kujunduseks vajalikud. Koolitusel käsitletavad teemad väga mahukad ja tegelikult võiks olla eri programmidele eri päeval koolitus.

Hiie

Sisukord

Kursuse sisukord


Ava kõik

GIMP

InkScape

Kalender

Tulevased GIMP ja InkScape klassikoolitused

Avatud gruppe ei ole kalendris

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Kujundamine tasuta programmidega GIMP ja InkScape
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased töövõtted vabavaraliste programmidega GIMP ja InkScape.
 4. õpiväljundid: Osaleja: Mõistab vektorgraafika eeliseid ja piiranguid InkScape näitel; Tunneb enamlevinud töövõtteid vektorgraafika loomiseks ja haldamiseks; Mõistab fotomontaaži esmaseid töövõtteid; Oskab korrigeerida fotomaterjali Gimp abil
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, kujundaja tase 5 kutsestandard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 14 ak. tundi (2 päeva), sellest auditoorne õpe 7 ak. tundi, praktiline töö 7 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. GIMP sissejuhatus; Piltide värviparandus; Värvid ja joonistamine; Kihid; InkScape sissejuhatus; Vektorgraafika objektid; Vektorjoon.
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Osalejad on Andrese kohta kirjutanud:

Õpetaja oskas keerulise teema väga arusaadavaks teha. Olen varasemalt sarnasel koolitusel käinud kuid sellel koolitusel tekkis lõpuks selgus ning aitas üle saada hirmudest.


Koolitaja oskab rääkida “lihtsurelike” keeles, ei ole tunnet, nagu oleks sattunud võhikuna proffide koolitusele.


Jäin kursusega väga rahule! Õpetused olid lihtsasti ning konkreetselt edasi antud, mistõttu oli kerge kursusel kõike jälgida. Väga meeldis see, et kursus haldas erinevaid teemasid ning sai väga hea aluspinna programmiga töötamiseks.

Kujundamine tasuta programmidega GIMP ja InkScape

Kujundamine tasuta programmidega GIMP ja InkScape

5.0
Rated 5.0 out of 5
Osalejaid:
11
Juhendaja:
Kuidas e-kursus toimib?

Koolituse teemad

Head Hetked OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner