Adobe Photoshop – fototöötlus ja -montaaž

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

Adobe Photoshopi koolituse tutvustus

Adobe Photoshop koolitus – fototöötlus ja -montaaž

Piltide “fotoshoppimine” on muutunud kõnekäänuks – nii sügava jälje on see programm jätnud digitaalse pilditöötluse arengusse.

Miks valida Adobe Photoshop?

Adobe Photoshop on koos Illustratori ja InDesigniga kujundajate “püha kolmainsus”, programm, mille oskus professionaalses maailmas on möödapääsmatu. Photoshopi kasutatakse kujundustööde loomiseks, veebidisainis, fotode töötlemisel ja mitme foto kokkuliitmiseks.

Vabakutselise või hobikasutajana võid kaaluda alternatiivina Gimpi või veebipõhist fotomontaazi koolitusi.

Mida õpin Adobe Photoshop koolitusel?

Adobe Photoshopi kursus õpetab selgeks kõik levinumad fotomontaaži töövõtted. Alustame lihtsamatest pildikorrektuuri tööriistadest ja liigume samm-sammult edasi keerukamate tehnikatega. Kursuse lõpuks on sul hea ettekujutus fotomontaaži põhitõdedest ja oskad neid Photoshopis ka rakendada.

Koolitus on praktiline, iga teemaga kaasnevad iseseisvad harjutused õpitu kinnistamiseks. Mahukad digimaterjalid aitavad õpitut meenutada ka hiljem.

Adobe Photoshopi kursus toimub kahes versioonis:

Photoshop baaskoolitus

Baaskoolitus õpetab selgeks kõik esmased töövahendid ja võtted Photoshopiga töötamiseks. Sobib kõigile, kes varasemalt Photoshopiga kokku pole puutunud. (2 päeva, 14 ak. tundi)

Photoshop kiirkursus

kiirkursus annab esmased töövõtted fotode korrigeerimiseks ja tutvustab enamlevinud töövõtteid. (1 päev, 7 ak. tundi)

Õpiväljundid. Kursuse läbimisel:

 • Tunned Adobe Photoshopi põhilisi tööriistu ja oskad neid sihipäraselt kasutada
 • Oskad parandada pisidefekte fotodel ja korrigeerida värve
 • Mõistad kihtide tööpõhimõtet fotomontaažis
 • Oskad kasutada maske
 • Oskad lisada piltidele tekste

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Vaata veel

E-kursus


Kujundamine veebitööriistadega

E-kursus! Õpi kujundama kodus endale sobival ajal.

Vaata koolitustAdobe InDesign – trükiste küljendamine

Tootekataloogi, reklaamtrükise jm. turundusmaterjali küljendamine InDesign abil.

Vaata koolitustTöötamine suurte mahtudega – Adobe InDesign meistriklass

Mahukate trükiste küljendamine ja haldus InDesign abil.

Vaata koolitust«»


page 1 / 4


Adobe Photoshop koolitusel osalenute tagasiside

4. nov. 2021

Koolitus toimus läbi veebikeskkonna, kuid kõik toimis ladusalt ja õppematerjalid olid kergesti kättesaadavad. Sain koolituselt hea ülevaate olulisematest tööriistadest ja esmastest töövõtetest. Meeldis koolituse loogiline ülesehitus ja õppejõu rahulik ja abivalmis suhtlus, tänu millele ei tekkinud abituse tunnet, kui midagi esimesel korral kohe välja ei tulnud.

Kai

Sisukord

Kursuse sisukord


Ava kõik

Baaskoolitus

Edasijõudnutele

Kalender

Tulevased Adobe Photoshop koolitused

Kuupäev Asukoht Koolitus Korraldaja
01.10.24 - 02.10.24 Lõõtsa 5, Tallinn Adobe Photoshopi praktikum (2 päeva) Nordic Koolitus
03.12.24 - 04.12.24 Lõõtsa 5, Tallinn Adobe Photoshopi praktikum (2 päeva) Nordic Koolitus

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Adobe Photoshop – fototöötlus ja -montaaž
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid Adobe Photoshopi abil pilditöötluseks ja -montaažiks.
 4. õpiväljundid: Osaleja tunneb Adobe Photoshopi põhilisi tööriistu ja oskab neid sihipäraselt kasutada; Oskab parandada pisidefekte fotodel ja korrigeerida värve; Mõistab kihtide tööpõhimõtet fotomontaažis; Oskab kasutada maske; Oskab lisada piltidele tekste
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, kujundaja tase 5 kutsestandard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, trükitööstus ja trükiettevalmistus.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 14 ak. tundi (2 päeva), sellest auditoorne õpe 4 ak. tundi, praktiline töö 10 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Esimesed sammud; Dokumendi muutmine; Lokaalsed parandused; Piirkondade märgistamine; Kihid; Paranduskihid; Filtrid; Maskid; Joonistamise tööriistad; Töövoog; Animatsioon; Kihistiilid.
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.