Adobe InDesign – trükiste küljendamine

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

Tutvustus

Adobe InDesign koolituse tutvustus

Adobe InDesign koolitus – trükiste küljendamine

Korrapärasest tootekataloogi kujundusest kunstilise plahvatuseni – küljendamine InDesignis on nauditav loomeprotsess kui esmased töövõtted selged.

Miks valida küljendamiseks Adobe InDesign?

Adobe InDesign on asendamatu progamm küljendamiseks. Seda kasutatakse reklaamiagentuurides trükireklaamide loomisel, ajalehtede ja ajakirjade küljendamisel, vabakutselistel disaineritel igapäevases töövoos. Tootekataloogide, ajakirjade või infomaterjalide küljendamiseks ei ole olemas teist võrdväärset tööriista.

Mida õpin küljendamise koolitusel?

Adobe InDesign koolitus annab esmased teadmised küljendamiseks ja muudab kujundamise nauditavaks loomeprotsessiks. Koolituse tulemusena oled võimeline looma pilkupüüdva tootekataloogi või väiketrükise.

Koolitus toimub kahel järjestikusel päeval, kokku 14 ak. tundi.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Adobe InDesign koolitus alustab täiesti algusest ja ei eelda varasemat kogemust Adobe InDesigni või küljendamisega. Vajalik on Windows keskkonna kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Hea on, kui oled tavakasutajana teinud tööd tekstitöötlustarkvaraga (Word, OpenOffice, LibreOffice, Google docs vms).

Õpiväljundid. Kursuse läbimisel:

 • Tunned enamlevinud küljendamisvõtteid Adobe InDesign näitel
 • Oskad hallata lehti, kasutada lehemalle
 • Oskad lisada graafikat ja kohandada seda vastavalt küljendusele
 • Oskad küljendada tekste, tead levinud võtteid formaatimiseks
 • Mõistad tekstistiilide olemust, oskad luua ja kasutada salvestatud stiile
 • Oskad luua ja formaatida tabelandmeid kauniks tabeliks

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Vaata veel


WordPress – kodulehtede loomine ja haldamine

Teeme uue kodulehe täiesti algusest.

Vaata koolitust


E-kursus


Kujundamine veebitööriistadega

E-kursus! Õpi kujundama kodus endale sobival ajal.

Vaata koolitust3D visualiseerimine Blenderis

3D modelleerimine ja piltide loomine tasuta tarkvaraga.

Vaata koolitust«»


page 1 / 4


Adobe InDesign küljendamise koolitusel osalenute tagasiside

2. veebr. 2023

Läbisin kursuse zoomi kaudu, mis alguses tekitas veidi närvi. Õnneks läks kõik väga sujuvalt ja arusaadavalt. Juhendaja selgitused olid väga lihtsasti arusaadavad ja aitas alati kui ei jõudnud piisavalt kiiresti järgi. Kuna teisel päeval ei õnnestunud live s olla siis pidin tegema iseseisvalt ülejäänud õppe. Tänu kera õppematerjalidele sain ka sellega ilusti hakkama.

See on väga põnev programm, kus saad fantaasial lasta lennata. Tee kasvõi oma ajakiri .

Ade A.
8. dets. 2021

Adobe InDesign programm oli minu jaoks täiesti võõras, ma polnud seda isegi näinud. Kahe päevaga sain väga palju uusi oskuseid. Tegin endale ise visiitkaardi valmis! Andres on väga hea koolitaja, tegi kõik selgeks ja aitas järgi, kui maha jäin. Selline tunne on, et hakkaks ise ka kujundajaks, nii huvitav oli. Suur aitäh!

Annika Õige
8. dets. 2021

Väga hästi organiseeritud koolitus!

Kõik oli tükkideks võetud ja midagi keerulist ei olnud, juhendaja väga abivalmis ja sõbralik. Teise päeva lõpuks on väga hea ülevaade programmist ja selle võimalustest.

Triin Kerge
29. sept. 2020

Väga kasulik ja ülevaatlik koolitus. Aitäh.

Kris
29. nov. 2019

Sain teada palju töövõtteid kuidas muuta efektiivsemaks oma tööd ettevõtte hinnakirja kujundamiseks InDesign programmiga. InDesign ja Exceli programmide koostoimimine, dokumentide põhjade valmistamine ja nendele vajalike info defineerimine sai kursusel selgemaks. Andres Jalak on koolitaja kes oskab enda kogemuste põhjal praktiliste näidetega programmi õpetada.

Piret Ude
5. nov. 2019

Aitäh, koolitus oli sisukas ja hästi jälgitav!

Ly
5. nov. 2019

Oli väga informatiivne ja asjalik koolitus. Kahjuks jäi aega veidi väheks, et omandada kõike, mis huvi pakkus. Väga hea koolitaja.

Ketlin Tammsalu
5. nov. 2019

Sain kursuselt väga palju uusi teadmisi ning oskusi, et edaspidi iseseisvalt InDesign’is harjutada ning püüda erinevaid materjale küljendada. Andres oli äärmiselt toetav, vastas küsimustele, koolituse tempo oli sobiv ning üldiselt jäi väga hea tunne kogu koolitusest. Soovitan väga.

Merilyn
5. nov. 2019

Koolitus täitis täielikult minu ootused ja eesmärgid, mida sellelt ootasin. Soovitan!

M.
5. nov. 2019

Jäin rahule. Kursus võiks veel ühe päeva võrra pikem olla. Praktikaks jäi ajast puudu.

Veronika Taimla
5. nov. 2019

Väga hea koolitaja, saime programmist hea ülevaate. Jäin koolitusega väga rahule.

Helena

Sisukord

Kursuse sisukord


Ava kõik

Kalender

Tulevased InDesign koolitused

Kuupäev Asukoht Koolitus Korraldaja
17.09.24 - 18.09.24 Lõõtsa 5, Tallinn Adobe InDesign – trükiste küljendamine (2 päeva) Nordic Koolitus
26.11.24 - 27.11.24 Lõõtsa 5, Tallinn Adobe InDesign – trükiste küljendamine (2 päeva) Nordic Koolitus

Ei leidnud sobivat aega? Võta ühendust, leiame lahenduse.

Õppekava

Õppekava

 1. õppekava nimetus: Adobe Indesign – trükiste küljendamine
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid Adobe InDesign abil trükiste küljendamiseks.
 4. õpiväljundid: osaleja tunneb enamlevinud küljendamisvõtteid Adobe InDesign näitel; oskab hallata lehti, kasutada lehemalle; oskab lisada graafikat ja kohandada seda vastavalt küljendusele; oskab küljendada tekste, tead levinud võtteid formaatimiseks; mõistab tekstistiilide olemust, oskab luua ja kasutada salvestatud stiile; oskab luua ja formaatida tabelandmeid tabeliks.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, kujundaja tase 5 kutsestandard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, trükitööstus ja trükiettevalmistus.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 14 ak. tundi (2 päeva), sellest auditoorne õpe 6 ak. tundi, praktiline töö 8 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Vt. ka kursuse sisukord. Esimesed sammud InDesignis; objektide haldus; lehed; Foto ja graafika; Tekstid ja formaatimine; Tabelid; Värvid; Stiilid; Eksport
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Juhendaja

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.