Objektide paigutus lehele [ülesanne]

Kasutades seniõpitud tööriistu, koosta järgnev A4 lehekülje paigutus:

  • Töö on kahel kihil. Lukustatud taustakihil on kollane ja selle peal kihil ülejäänud objektid
  • Punased ja sinised ruudud on üksteisest võrdsetel vahekaugustel
  • Punaste ja siniste ruutude read on üksteise suhtes joondatud keskele