Adobe InDesign kursuse sisu nägemiseks pead olema registreeritud kursusele! Külalistele on nähtav näidispeatükk

video

Objektide järjekorra muutmiseks:

  1.  Selection tool (V) abil paremklõps objektil
  2. vali menüüst Arrange → Bring to front / send to back
Järjekorra muutmine (ette-taha saatmine)