Lehekülgede nummerdamine [ülesanne]

Loo järgnevate detailidega dokumendi põhi:

  • A4 formaadis, kõrvuti asetsevad lehed (facing pages)
  • 10 lehekülge
  • leheküljed 2-9 on nummerdatud
  • leheküljed 2-9 on abijoontega jagatud 4 tulbaks, tulpade vahe 5mm
  • leheküljed 1, 10 on abijoontega jaotatud kaheks tulbaks, tulpade vahe 5mm

Lahenduskäik

Lahenduseks on vaja luua lisaks A-masterile juurde B-master. A-masteril teha lehe kaheks jaotamine “Create guides” käsuga ja B-masteril sama võttega neljaks jaotamine. B-masterile lisada lehekülgede alla serva nummeratsioon ja seejärel rakendada B-master lehtedele 2-9