Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

Adobe Illustrator koolitus

Miks valida Adobe Illustratori koolitus?

Adobe Illustrator on võimekas vektorgraafika loomise ja halduse tööriist. Illustrator on disaini- ja trükitööstuses väga levinud ja vektorgraafika oskus on graafilise disainerina töötamiseks möödapääsmatu. Vektorgraafikas kujundatakse logosid, pakendeid, trüki- ja ekraanigraafikat, tehnilisi jooniseid cnc pinkidele, illustratsioone, veebigraafikat.

Vektorgraafika töövahendid on olemas paljudes kujundusprogrammides ja töövõtted väga sarnased. Avastad üllatusega, et Illustratori koolitusel õpitud võtteid saad edukalt rakendada ka Photohopis, InDesignis või veebipõhistes kujundusprogrammides.

Adobe Illustrator koolitus õpetab selgeks vektorgraafikaga töötamise
Liitkujundite loomine Adobe Illustratori koolitusel

Mida õpin Illustratori koolitusel?

Adobe Illustratori koolitusel õpime selgeks kõik esmased vektorgraafika töövõtted ja rakendame neid läbi praktiliste ülesannete.

Muu hulgas õpid Illustratori koolitusel looma uusi vektorkujundeid, teisendama fotosid vektorgraafikaks, kasutama loovalt värve ja mustreid, kujundama trükiseid. Koolitus on praktiline ja töö käigus lahendad hulga põnevaid ülesandeid.

Adobe Illustratori koolituse maht on 14 ak. tundi, lisaks saad ligipääsu põhjalikule õppematerjalile kera.ee lehel.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Adobe Illustratori koolitus on sobilik kõigile osalejatele ja varasemat kokkupuudet vektorgraafika või graafilise disainiga ei ole vaja. Vajalik on Windows keskkonna kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Õpiväljundid. Illustratori kursuse läbimisel:

 • Mõistad vektorgraafika eeliseid ja piiranguid Adobe Illustratori näitel
 • Tunned enamlevinud töövõtteid vektorgraafika loomiseks ja haldamiseks
 • Oskad töötada vektorgraafikas värvide, mustrite ja servajoontega
 • Oskad teisendada rastergraafikat vektorgraafikaks
 • Oskad kujundusele lisada teksti ja hallata tekstilõike

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

adobe illustratori koolitusel vaatame üle, milliseid tööriistu on tegelikult vaja vektorgraafikaga töötamiseks
Adobe Illustratoris on üle saja (!) erineva tööriista. Edukaks vektorgraafikaga töötamiseks on vaja vähem kui kümmet. Koolitusel vaatame, milliseid täpselt.

Õppekava

Tulevased Illustratori koolitused

Kuupäev Asukoht Koolitus Korraldaja  
08.10.24 - 09.10.24 Tallinn Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine (2 päeva) Nordic Koolitus
Osale
10.12.24 - 11.12.24 Tallinn Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine (2 päeva) Nordic Koolitus
Osale
 1. õppekava nimetus: Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased teadmised ja töövahendid Adobe Illustratori abil vektorgraafika toimetamiseks.
 4. õpiväljundid: osaleja mõistab vektorgraafika eeliseid ja piiranguid Adobe Illustrator näitel; tunneb enamlevinud töövõtteid vektorgraafika loomiseks ja haldamiseks; oskab töötada vektorgraafikas värvide, mustrite ja servajoontega; oskab teisendada rastergraafikat vektorgraafikaks; oskad kujundusele lisada teksti ja hallata tekstilõike.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard, 4. taseme kujundaja kutsestandardi kompetents B.2.4.
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid, trükitööstus ja trükiettevalmistus.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: esmane arvuti kasutamise oskus.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 14 ak. tundi (2 päeva), sellest auditoorne õpe 6 ak. tundi, praktiline töö 8 ak. tundi.
 10. õppe sisu: Esimesed sammud Illustratoris; Töö vektorobjektidega; Värvid ja üleminekud; Tekstitööriistad; Mustrite loomine; Raster ja vektor; Punktid ja kurvid; Servajoon.
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vähemalt 5a. praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitaja kutse.

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Illustratori koolitusel osalejate tagasiside

Kursus oli väga põnev. Tegin läbi zoomi keskkonna ja kõik oli arusaadav ning toimis ilusti.

Ade A.

sain väga palju uusi teadmisi ja tunnen nüüd ennast palju enesekindlamalt seda programmi kasutades. pea on uusi mõtteid ja inspiratsiooni täis! aitäh!

Evelin Ausmees

Väga suurepärane kursus- hea tempo kommunikatsioon ja pidev tagasiside. Leidsin enda edaspidiseks tööks vahendid ja võimaluse oskusi hiljam lihvida. Ülima hea meelega soovitan kõigile, kes tunneb vajadust vektori jarele. Tänud!

Toomas Volkmann