Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

“Töötamine suurte mahtudega” Adobe InDesign meistriklass on 1-päevane praktikum neile, kes soovivad oma töövoogu efektiivsemaks muuta ja laiendada senist oskustepagasit. Koolitus sobib osalejale, kel olemas varasem töökogemus Adobe InDesign’ga või on osalenud Küljendamine InDesigniga koolitusel.

Praktikumis vaatame töövõtteid, millega hõlbustada suuremahuliste trükiste küljendamist, olgu selleks mahukas tootekataloog, raamat või ajakiri.

GREP

GREP on tõenäoliselt InDesigni kõige võimsam töövahend, millega Sa veel kokku pole puutunud. Keerulise nime taga peidab ennast paindlik regulaaravaldiste süsteem, mille abil mahukate dokumentide muutmine kiireks ja nauditavaks muuta.

Data Merge

Andmekogude importimine ja kataloogikujunduse loomine. Vaatame, kuidas importida Excelist suuri andmemassiive ja need automaatselt kataloogiks küljendada.

Skriptid

Skriptid võimaldavad laiendada InDesigni funktsionaalsust ja automatiseerida korduvaid käsklusi.

Koolitus on praktiline, iga teemaga kaasnevad iseseisvad harjutused õpitu kinnistamiseks. Mahukad digimaterjalid aitavad õpitut meenutada ka hiljem.

Töötamine suurte mahtudega – Adobe InDesign meistriklass

Osalejate tagasiside

Osalejad ei ole veel jätnud tagasisidet.