Adobe After Effects – animatsioon ja eriefektid

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kursus is currently closed

After Effects on populaarne animatsiooni ja eriefektide loomise töövahend.

Kellele koolitus mõeldud on?

Koolitus sobib kõigle, kellel vajadus luua liikuvat ekraanigraafikat – olgu selleks videotöötluse lisavõimalused, animeeritud logo või selgitav erkaanigraafika.

Millised on vajalikud eelteadmised koolitusele tulles?

Adobe After Effectsi koolitusel alustadakse täiesti algusest ja varasemalt animatsiooni või efektide loomise kogemust ei ole vaja. Osalemiseks on soovituslik eelnevalt läbida Adobe Photoshopi kursus või Adobe Illustratori kursus. Piisab ka, kui oled mõne graafikaprogrammiga iseseisvalt kokku puutunud ja esmane töökogemus arvutigraafika loomisel on olemas.

Õpiväljundid. Kursuse läbimisel:

 • Tunned After Effects töölauda ja tööriistu
 • Oskad importida meediat ja luua nendest kompositsiooni
 • Oskad luua kujundeid (shape layers)
 • Oskad luua parameetrilisi animatsioone võtmekaadrite abil
 • Mõistab eelkompositsioonide tööpõhimõtet
 • Oskad kasutada maske
 • Oskad animeerida teksti

Hindamiskriteerium: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate praktiliste ülesannete abil.

Tulevased Adobe After Effects koolitused

Kuupäev Asukoht Koolitus Korraldaja  
05.11.24 - 06.11.24 Tallinn Adobe After Effects – animatsioon ja eriefektid (2 päeva) Nordic Koolitus
Osale
 1. õppekava nimetus: Adobe After Effects – animatsioon ja eriefektid
 2. õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
 3. õppeesmärk: Anda osalejatele esmased töövõtted After Effects tarkvaraga töötamiseks.
 4. õpiväljundid: Kursuse läbija tunneb After Effects töökeskkonda; oskab importida meediat ja luua kompositsioone; mõistab layerite tööpõhimõtet; oskab kasutada maske ja eelkompositsioone; oskab animeerida võtmekaadreid kasutades lihtsa teksti- või graafikaanimatsiooni.
 5. õppekava koostamise alus: täienduskoolituse standard
 6. sihtgrupp: arvutikasutajad, graafilised disainerid.
 7. õppekeel: Eesti keel ja/või Inglise keel
 8. õpingute alustamise tingimused: varasem töö- või õpingukogemus graafikaprogrammidega Adobe Photoshop või Adobe Illustrator.
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kokku 14 ak. tundi (2 päeva), sellest auditoorne õpe 1 ak. tundi, praktiline töö 13 ak. tundi.
 10. õppe sisu: After Effects töökeskkonna tutvustus, meedia importimine ja ajatelejele lisamine. objektide parameetrite kontrollimine ja nende muutmine ajateljel. Võtmekaadrite abil animatsiooni loomine.
 11. õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub selleks tarbeks kohandatud arvutiklassis, osalejatele on ette valmistatud töökoht arvuti ja vajaliku tarkvaraga. Õppematerjalid jagatakse digitaalselt www.kera.ee vahendusel.
 12. õppemeetod: loeng, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse kui õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppest ja saavutanud kõik õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisvate harjutustega. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Praktiline töökogemus graafilise disaineri / kujundajana, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Andres Jalak

Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.