video

Märgistamine

Vasak hiireklahv märgistab objekti

Shift+ vasak hiireklahv lubab järjest märgistab mitu objekti. Juba märgistatud objektidel 2 x klõpsates saab märgistust ükshaaval eemaldada.

a märgistab kõik objektid

Alt+a eemaldab märgistuse.

Lasso märgistamine

Ctrl + parema hiirenupuga vedamine joonistab piirkonna, hiirenupu lahtilaskmisel märgitakse kõik objektid, mis jäävad piirkonda. Varasemad märgistused jäävad lisaks alles. Lasso piirkonna sisse peab jääma objekti algpunt (origin).

Box märgistamine

Ctrl + vasaku hiirenupuga vedamine joonistab kasti. Märgitakse ära kõik objektid, mis jäävad kasti sisse. Varasemad märgistused jäävad lisaks alles. Sama teeb ka kiirkäsk b

Circle märgistamine

c viib hiire circle(ring) märgistusreziimi:

  • Vasaku hiirenupuga klõpsates või all hoides üle objektide vedades lisatakse objekte märgistusse
  • Hiirerulliga rullides saab suurendada/vähendada märgistuskursori suurust
  • Keskmine hiirenupp (hiirerull) klõpsates eemaldab objekte märgistusest
  • Klõps paremal hiirenupul väljub märgistusreziimist

Select menüü

  • Inverse pöörab märgistuse tagurpidi st. kõik mittemärgitud objektid märgistab ja varem märgistatutelt eemaldab märgistuse.
  • Select All by type võimaldab märkida kõik samat tüüpi objektid. Näiteks märgistab kõik valgusallikad
  • Random märgistab juhuslikud objektid

Lisaks vaatamiseks

Objektide märkimine