GIMP
InkScape

Liitkujundite loomine [ülesanne]

Kasutades liitmise ja lahutamise käske, loo järgnevad kujundid. Kasuta joondamist, et sümmeetria ja joondus oleks korrektne.