Kihi liigutamiseks kasuta tööriistamenüüs liigutamise tööriista (Move Tool).

Pööramiseks menüüst Layer → Transform → Rotate või tööriistamenüüs pööramise tööriist (Rotate Tool).

Skaleerimiseks menüüst Layer → Scale Layer või tööriistamenüüs skaleerimise tööriist (Scale Tool)

Perspektiivi loomiseks Perspective Tool.

Terve hulk erinevaid transformatsiooni tööriistu leiad menüüst Tools → Transform Tools

Transformatsioon
Videod on nähtavad koolitusel osalejale või õppematerjali ostnutele.
Kuidas e-kursus toimib?