GIMP
InkScape

Kärpimine (Crop)

Pildi kärpimine (lõikamine)

Crop Tool abil saame valida regiooni, mis jääb alles. Vajuta Enter lõike rakendamiseks.

Menüüst Image → Canvas size saame numbriliste väärtustega muuta kogu tööfaili mõõtmeid nii, et pilti ei vähendata-suurendata vaid lõigatakse sarnaselt Crop tööriistale.

Image → Crop to content on nutikas kärpimine, mis eemaldab pildi servadest tühja ruumi nii, et pildil olevad objektid oleks tööfaili servast-servani.