GIMP
InkScape

Kihtide lisamine, kustutamine

Kihid (layers)

Kihid võimaldavad teha tööd mittedestruktiivselt ja eraldada üht graafilist elementi teisest. Korraga saab tööd teha ainult ühel kihil ja tööriistade mõju on ühe kihi piires. Aktiivse kihi saad määrata kihtide paneelis sobiva kihi nime peal klõpsates.

kihtide paneel tasuta graafikaprogrammis GIMP
Kihtide paneel Gimpis

Rippmenüüs “Layers” saab teha järgnevat

  • New layer – loo uus kiht
  • New layer from Visible – kõigist tööfailis nähtaval olevast graafikast luuakse üks uus kiht kõige peale
  • New layer group – kihtide kataloog/grupp
  • Duplicate Layer – koopia kihist koos sisuga
  • Delete Layer – kustuta kiht
layers rippmenüü GIMP
Rippmenüü “Layers”

Oma töös vaatame kihtidele ülevalt alla st. ülevalpool olev graafika katab allpool oleva. Kihte saab ringi tõsta kas Layers → Stack valikutega või Layers paneelis haarates kihi nimest ja lohistades üles-alla.