GIMP
InkScape

Navigeerimine tööfailis

Kiirkäsud liikumiseks

Ctrl + hiirerull suurendab / vähendab vaadet

tühik all hoidmine ja hiire liigutamine liigutab töövaadet

TAB näitab / peidab tööpaneelid