InkScape keele valikuks vali menüü Redigeerimine (Ing.k Edit) → Preferences ja avanenud aknas vali peatükk “Liides (ing.k interface)”. Õppematerjalis on kasutatud english (GB) töölaua keelt, eesti keel on pooliku tõlkega. Peale keele muutmist tuleb InkScape sulgeda ja uuesti käivitada.

Keele valik InkScape seadetes

Erinevaid ekraanil olevaid ikoone saab näidata/peita menüüst View → Show/Hide

Tööpaneele saab näidata/peita View → Show/hide dialogues või kiirklahv F12

InkScape töölaud ja keele valik
Videod on nähtavad koolitusel osalejale või õppematerjali ostnutele.
Kuidas e-kursus toimib?