Objektide liitmiseks ja lahutamiseks peab olema täidetud 2 eeltingimust:

  1. Korraga on märgitud 2 objekti (shift all hoides)
  2. Objektid asuvad vähemalt osaliselt üksteise peal

Liitmis- ja lahutamiskäsud leiad Path rippmenüüst:

  1. Union liidab objektid üheks
  2. Difference lahutab esimese objekti tagumisest
  3. Intersection jätab alles ühisosa
  4. Exclusion eemaldab ühisosa
  5. Division jätab alles tagumise objekti esimese objekti lõikega
  6. Cut Path jätab alles tagumise objekti servajoone aga lõikab läbi
Vasakult paremale: union, differece, exclusion, division
Liitkujundid
Videod on nähtavad koolitusel osalejale või õppematerjali ostnutele.
Kuidas e-kursus toimib?