GIMP
InkScape

Tööfaili seaded

Tööfaili suuruse muutmiseks vali File → Document properties või kiirkäsk Ctrl+Shift+d

inkscape dokumendi seaded vektorgraafika
InkScape dokumendi seaded

Kui soovid tööfaili suurust muuta täpselt objektide suuruseks, kasuta paneelis seadet “Resize page to content…”

Kui soovid, et määratud seaded oleks samad kõigil uutel loodavatel dokumentidel, salvesta tööfail mallina. File → Save Template ja märgi linnuke “set as default template