GIMP
InkScape

Abijooned

Abijooned (guides)

Abjooni saab tekitada tööala serval joonlaudadest haarates ja tööalale vedades. Tekkivad jooned ei ole valmis failis näha graafikana vaid ainult abivahendid objektide joondamiseks.

Abijoonte lukustamiseks kasuta väikest tabaluku ikooni tööala üleval vasakus nurgas joonlaudade ristumiskohas.

Abijooni saab ajutiselt peita menüüst View → Guides

Ruudustik (grid)

Ruudustiku saad sisse lülitada View → Page Grid. Ruudustiku sammu saad seadistada File → Document Properties valikust Grids

Napsamine abijoonte ja ruudustiku järgi (snapping)

Abijooned ja ruudustik käituvad magnetina ja tõmbavad enda külge objekte, mida liigutatakse nende lähenduses. Võimalust saab sisse-välja lülitada ikoonidega snapping menüüs.