karlova-01.jpg

ava fail karlova-01.jpg ja kiirkäsuga Ctrl+d loo tööfailist kaks uut koopiat.

Tooni iga tööfaili koopia erinevaks, kasutades seniõpitud toonimisvahendeid. Proovi läbi värvide ja heleduse edasi anda järgnevaid teemasid:

  1. Helge suvi (valge, soe, kirgas)
  2. Sompus sügis (tume, tuhm, vähe värve)
  3. Mustvalge draama (desaturate ja tugev kontrast)
Meeleolu edastamine värvidega ülesanne
Videod on nähtavad koolitusel osalejale või õppematerjali ostnutele.
Kuidas e-kursus toimib?