GIMP
InkScape

Tööfailide loomine, salvestamine

Uue tööfaili loomine

Uue tühja tööfaili loomiseks vali rippmenüüst File New või Ctrl+n

Uue tööfaili aken menüüst File->New

Avanenud dialoogaknas märgi ära tööfaili soovitud suurus ja kasutatavad mõõtühikud (pikslid, cm, mm). Advanced options valikust saad soovi korral määrata ära lisaks resolutsiooni (ekraan 72ppi, kvaliteetne trükis 300ppi), vajalik ainult cm või mm ühikutes töötamisel.

Hulk eelsalvestatud suurusi on saadaval “Template” hüpikmenüüst.

Tööfaili avamine

Tööfaili avamiseks kasuta rippmenüüst File Open käsku või lohista fail tühjale alale tööriistade kohal. NB! Ära lohista faili juba avatud faili peale, siis lisatakse fail uue kihina, mitte iseseisva tööfailina. Korraga võib olla avatud ka mitu tööfaili, kõik failid on kättesaadavad sakkidena ekraani ülemises servas

Mitu korraga avatud faili Gimpis.

Tööfaili salvestamine

Tööfaili salvestamiseks kasuta File Save käsklust või Ctrl+s. Gimpi tööformaat on .XCF

Tööfaili eksportimine teise graafikaformaati

Universaalsesse pildiformaati (jpg, png) salvestamiseks kasuta File Export käsklust või Ctrl+e. Avanenud dialoogaknas klõpsa “Select File Type” ja vali sealt soovitud failiformaat

Tööfaili eksportimine.